Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2009/10:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-27 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 april 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med chefsjuristen Åke Rådberg, Sveriges Byggindustrier BIprofessorn Thomas Kalbro, Institutionen

2010-04-27

Civilutskottets protokoll 2009/10:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-20 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 april 2010. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med konsumentministern Nyamko

2010-04-20

Civilutskottets protokoll 2009/10:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-15 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 april 2010. 2 En nedre promillegräns för sjöfylleri Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:76 samt motioner om en nedre promillegräns

2010-04-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2010-01-21 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 december 2009. 2 Grönbok om sammankoppling av företagsregister Fortsattes behandlingen av grönbok om sammankoppling av företagsregister. Anmäldes

2010-01-21

Civilutskottets protokoll 2009/10:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-25 TID kl. 09.30-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 mars 2010. 2 Information från regeringen om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Magnus Medin, rättssakkunniga

2010-03-25

Civilutskottets protokoll 2009/10:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-05-18 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 6 maj 2010. 2 Överläggning Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen

2010-05-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-12-15 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 december 2009. 2 Information från regeringen Ämnesrådet Torbjörn Malm och rättssakkunnige Patrik Skogh från Justitiedepartementet informerade

2009-12-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-28 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 21 januari 2010. 2 Överläggningar med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2010-01-28

Civilutskottets protokoll 2009/10:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-02-04 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 28 januari 2010. 2 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:61 om en sänkning av kapitalkravet

2010-02-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-09 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 mars 2010. 2 Information från regeringen Miljöministern Andreas Carlgren, statsekreteraren Elisabet Falemo och kanslirådet Camilla Adolfsson,

2010-03-09

Civilutskottets protokoll 2009/10:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-18 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 februari 2010. 2 Upphävande av förköpslagen Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:82 om upphävande av förköpslagen och den med anledning

2010-02-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-04 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 februari 2010. 2 Fastighetsrätt Fortsattes behandlingen av motioner om fastighetsrätt. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av

2010-03-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-11 TID kl. 09.30-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 februari 2010. 2 Byggfrågor Föredrogs och behandlades motioner om byggfrågor från den allmänna motionstiden 2009/10 och redogörelse 2009/10:RRS3

2010-02-11

Civilutskottets protokoll 2009/10:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-09 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 februari 2010. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Magnus Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren, departementssekreterarna Magnus

2010-02-09

Civilutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-02-20 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 februari 2007. 2 Utfrågning Rikskronofogden Eva Liedström Adler och verksjuristen Peter Löfgren från Kronofogdemyndigheten informerade om Skatteverkets

2007-02-20

Civilutskottets protokoll 2006/07:15

PROTOKOLL dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T14:43:00Z 2007-02-20T14:43:00Z 3 554 2942 Sveriges Riksdag 145920 24 6 3490 9.2720 BF5F203D-040C-4AEF-A4C5-B2AD3DFACF18 Protokoll utskottsdokument Civilutskottet 2007-02-15 Protokoll utskottssammanträde 2006/07:15

2007-02-15

Civilutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-20 TID kl. 11.00-11.25, 11.30-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 mars 2007. 2 Naturresursfrågor och vattenrätt Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor och vattenrätt. Utskottet

2007-03-20

Civilutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-12 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 mars 2007. 2 Översynen av konsumentregelverket Fortsattes behandlingen av grönboken om översynen av konsumentregelverket. Utskottet beslutade

2007-04-12

Civilutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-15 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Medgivande Beslutades att politiska sekreterare får närvara vid utfrågningen av professorn Maarit Janterä Jareborg. Beslutades vidare att politiska sekreterare i framtiden får närvara vid liknande utfrågningar.

2007-05-15

Civilutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-22 TID kl. 09.30-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 mars 2007. 2 Överläggning med regeringen rörande Rom III Överläggningar ägde rum med statssekreteraren Magnus G Graner, åtföljd av rättschefen

2007-03-22