Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2006/07:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-11-23 TID kl. 9.30-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll från den 21 november 2006. 2 EU-information om konsumentfrågor Statssekreteraren Christer Hallerby, departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Sophie Nordström

2006-11-23

Civilutskottets protokoll 2006/07:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-21 TID kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 16 november 2006. 2 Fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. januari 2007 Utskottet beslutade fastställa den

2006-11-21

Civilutskottets protokoll 2006/07:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-11-09 TID kl. 09:30-10:25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottets protokoll från den 10 oktober 2006 justerades. 2 Arbetsrutiner och procedurfrågor Utskottet beslutade att ställa sig bakom den som bilaga 2 till protokollet fogade promemorian

2006-11-09

Civilutskottets protokoll 2006/07:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-11-30 TID kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 28 november 2006. 2 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:6

2006-11-30

Civilutskottets protokoll 2006/07:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-02-27 TID kl. 11.00-12.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 februari 2007. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med chefen för marknadskommunikation Göran Andreasson, Cementa, verkställande direktören

2007-02-27

Civilutskottets protokoll 2006/07:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM 2006-10-10 TID kl. 14.00-14.40 1 Valda ledamöter och suppleanter Antecknades att talmannen med stöd av tilläggsbestämmelsen 4.12.1 riksdagsordningen låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 14.00. Enligt från kammaren inkommet meddelandet om riksdagsbeslut

2006-10-10

Civilutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-03-29 TID kl. 09.30-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 mars 2007. 2 Utfrågning En utfrågning ägde rum med särskilda utredaren Charlotta Jaensson, Nationell bostadssamordnare. 3 Namnlagen Fortsattes

2007-03-29