Dokument & lagar (358 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR2

Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-68-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2016/17:RFR2 Förord Som ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i juni 2015 att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått

2016-11-15

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR2 (pdf, 1673 kB)

Näringsutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 9 DATUM 2016–11–10 TID 10.00–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:8. § 2 Information från regeringen Statssekreterare Elisabeth Backteman,

2016-11-10

Näringsutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 8 DATUM 2016–10–27 TID 10.00–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:7. § 2 Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström,

2016-10-27

Näringsutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 7 DATUM 2016–10–25 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:6. § 2 Yttrande till finansutskottet (NU 2y ) Utskottet fortsatte

2016-10-25

Näringsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 6 DATUM 2016–10–20 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. § 2 Konkurrensskadelag (NU6) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-10-20

Näringsutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 5 DATUM 2016–10–13 TID 10.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. § 2 Nytt regelverk för upphandling (NU 1y ) Utskottet fortsatte

2016-10-13

Näringsutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 4 DATUM 2016–10–11 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:3. § 2 En samlad torvprövning (NU7) Utskottet fortsatte behandlingen

2016-10-11

Näringsutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 3 DATUM 2016–09–27 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:2. § 2 Information från STIM och SAMI Ordförande Kjell-Åke Hamrén,

2016-09-27

Näringsutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 2 DATUM 2016–09–22 TID 10.00–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:1. § 2 Information från regeringen Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet,

2016-09-22

Näringsutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7:1 DATUM 2016–09–20 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information om aktuella handelspolitiska frågor och

2016-09-20

Näringsutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 3 DATUM 2016–12–08 TID 10.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:12. § 2 Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar Utredare

2016-12-08

Näringsutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 1 DATUM 2016–11–24 TID 10.00–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:10. § 2 Utgiftsområde 21 Energi (NU 3 ) Utskottet

2016-11-24

Näringsutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 10 DATUM 2016–11–17 TID 10.00–10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:9. § 2 Statliga företag (NU4) Utskottet fortsatte behandlingen av

2016-11-17

Civilutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 8 DATUM 2016-11-10 TID 9.00−12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om marknadsföring i sociala medier. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 1

2016-11-10

Civilutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 7 DATUM 2016-10-27 TID 9.30–9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:6. § 2 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (CU3 ) Utskottet

2016-10-27

Civilutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 6 DATUM 2016-10-25 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. § 2 Information om utredningsbetänkandet Rätten till personförsäkring

2016-10-25

Civilutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 5 DATUM 2016-10-18 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. § 2 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (CU5) Utskottet behandlade

2016-10-18

Civilutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 4 DATUM 2016-10-13 TID 9.30–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:3. § 2 Information från Riksdagens ombudsmän JO Byråchef Carina Sjögren

2016-10-13

Civilutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 3 DATUM 2016-10-11 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Val av ordförande Utskottet beslutade att välja Tuve Skånberg (KD) som ordförande fr.o.m. den 11 oktober 2016 t.o.m. den 30 april 2017 under

2016-10-11

Civilutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 2 DATUM 2016-09-27 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:1 § 2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (CU2) Utskottet

2016-09-27