Dokument & lagar (203 träffar)

Civilutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-05-12 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor CU29 Utskottet behandlade proposition 2019/20:163 och motion. Utskottet

2020-05-12

Civilutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-05-07 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Johan Löfstrand

2020-05-07

Civilutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-05-07 TID 9.459.50 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:31, protokoll 2019/20:32 och protokoll 2019/20:33. 2 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet CU23

2020-05-07

Civilutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 39 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-05-05 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-05-05

Civilutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 42 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-04-23 TID 9.1510.00 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-23

Civilutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 42 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-23 TID 8.408.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29 och protokoll 2019/20:30. 2 Bostadspolitik CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2020-04-23

Civilutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 36 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-16 TID 11.3012.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-16

Civilutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-16 TID 9.359.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:26, protokoll 2019/20:27 och protokoll 2019/20:28. 2 Ersättningsrätt och insolvensrätt CU12 Utskottet

2020-04-16

Civilutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-14 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-14

Civilutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 32 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-04-02 TID 10.1010.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt två tjänstemän att vara uppkopplade

2020-04-02

Civilutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-04-02 TID 9.009.20 NÄRVARANDE LAGRÅDS- REMISS Se bilaga 1 Se bilaga 2 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25. 2 Större komplementbyggnader CU22 En fråga om att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagförslag

2020-04-02

Civilutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 71 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-19 TID 9.2009.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Emma Hult

2020-03-19

Civilutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 35 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-12 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:21 och 2019/20:23. 2 Konsumenträtt CU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU14.

2020-03-12

Civilutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-03 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22. 2 Hushållningen av mark- och vattenområden CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Information

2020-03-03

Civilutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 30 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-02-20 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras den 3 mars 2020

2020-02-20

Civilutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 35 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-02-18 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:20. 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 CU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikes- utskottet över

2020-02-18

Civilutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-13 TID 9.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:19. 2 Hyresrätt CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU9. C-V-KD- och L-ledamöterna

2020-02-13

Civilutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 2020-02-11 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:18. 2 Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens meddelande om konferensen om EU:s framtid och om EU- kommissionens

2020-02-11

Civilutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18 DATUM 2020-02-06 TID 9.3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:17. 2 En utvecklad översiktsplanering CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:52 och motion. Utskottet justerade

2020-02-06

Civilutskottets protokoll 2019/20:18 (docx, 31 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17 DATUM 2020-01-30 TID 9.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:16. 2 Konsumenträtt CU14 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Övriga frågor Anmäldes en inbjudan till Konsumentdagarna

2020-01-30

Civilutskottets protokoll 2019/20:17 (docx, 30 kB)