Dokument & lagar (210 träffar)

Civilutskottets protokoll 2017/18:38

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38 DATUM 2018-06-12 TID 08:1508:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:37. 2 3 4 5 6 7 8 9 Överläggning med företrädare för regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 riksdagsordningen

2018-06-12

Civilutskottets protokoll 2017/18:38 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:37

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:37 DATUM 2018-06-07 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:36. 2 3 4 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning CU36 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:129 och motioner.

2018-06-07

Civilutskottets protokoll 2017/18:37 (docx, 29 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:36

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:36 DATUM 2018-06-05 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:35. 2 3 4 5 Ny paketreselag och ny resegarantilag CU29 Utskottet fortsatte behandlingen av propositionerna 2017/18:225 och

2018-06-05

Civilutskottets protokoll 2017/18:36 (docx, 30 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:35

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35 DATUM 2018-05-29 TID 11:0011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:34. 2 3 4 5 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare CU15 Utskottet fortsatte behandlingen

2018-05-29

Civilutskottets protokoll 2017/18:35 (docx, 30 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34 DATUM 2018-05-24 TID 9.3010:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:33. 2 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov CU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:240

2018-05-24

Civilutskottets protokoll 2017/18:34 (docx, 28 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:33

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33 DATUM 2018-05-22 TID 11.0011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:32. 2 Information från Finansdepartementet Statsrådet Per Bolund m.fl. informerade om kommissionens förslag till direktiv om

2018-05-22

Civilutskottets protokoll 2017/18:33 (docx, 27 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32 DATUM 2018-05-17 TID 9.3009:48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:31. 2 En ny lag om företagshemligheter CU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:200. Utskottet justerade

2018-05-17

Civilutskottets protokoll 2017/18:32 (docx, 30 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31 DATUM 2018-05-15 TID 11.0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:29 och 2017/18:30. 2 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov CU13 Utskottet behandlade proposition 2017/18:240

2018-05-15

Civilutskottets protokoll 2017/18:31 (docx, 30 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30 DATUM 2018-05-03 TID 9.30−12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras

2018-05-03

Civilutskottets protokoll 2017/18:30 (docx, 28 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:29 DATUM 2018-05-03 TID 8:4909:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:28. Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet

2018-05-03

Civilutskottets protokoll 2017/18:29 (docx, 29 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28 DATUM 2018-04-26 TID 9.3010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:27. Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdesystemet CU23 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse

2018-04-26

Civilutskottets protokoll 2017/18:28 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27 DATUM 2018-04-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:26. 2 En ny lag om företagshemligheter CU24 Utskottet behandlade proposition 2017/18:200. Ärendet bordlades. 3 En ny lag om

2018-04-17

Civilutskottets protokoll 2017/18:27 (docx, 110 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26 DATUM 2018-04-12 TID 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:25. 2 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter CU20 Utskottet fortsatte behandlingen

2018-04-12

Civilutskottets protokoll 2017/18:26 (docx, 28 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:25 DATUM 2018-04-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamoten Åsa Eriksson S fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:24. 3 Några civilrättsliga

2018-04-10

Civilutskottets protokoll 2017/18:25 (docx, 29 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24 DATUM 2018-03-27 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:23. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg m.fl. presenterade rapporten Avskaffandet av revisionsplikten

2018-03-27

Civilutskottets protokoll 2017/18:24 (docx, 29 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:23 DATUM 2018-03-20 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:22. 2 Ersättningsrätt och insolvensrätt CU17 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU17.

2018-03-20

Civilutskottets protokoll 2017/18:23 (docx, 29 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22 DATUM 2018-03-15 TID 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:21. 2 Familjerätt CU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU8. S-M-SD-MP-C-V-L-

2018-03-15

Civilutskottets protokoll 2017/18:22 (docx, 28 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21 DATUM 2018-03-08 TID 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:20. 2 Ny järnvägstrafiklag CU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:62 och en motion. Utskottet justerade

2018-03-08

Civilutskottets protokoll 2017/18:21 (docx, 29 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20 DATUM 2018-02-27 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:19. 2 Beslut om överläggningar med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 riksdagsordningen att begära överläggning

2018-02-27

Civilutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19 DATUM 2018-02-15 TID 9.309.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:18. 2 Konsumenträtt CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU10. SD-C- och

2018-02-15