Dokument & lagar (221 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR2

Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-68-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2016/17:RFR2 Förord Som ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i juni 2015 att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått

2016-11-15

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR2 (pdf, 1673 kB)

Civilutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 8 DATUM 2016-11-10 TID 9.00−12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om marknadsföring i sociala medier. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 1

2016-11-10

Civilutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 7 DATUM 2016-10-27 TID 9.30–9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:6. § 2 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (CU3 ) Utskottet

2016-10-27

Civilutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 6 DATUM 2016-10-25 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. § 2 Information om utredningsbetänkandet Rätten till personförsäkring

2016-10-25

Civilutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 5 DATUM 2016-10-18 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. § 2 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (CU5) Utskottet behandlade

2016-10-18

Civilutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 4 DATUM 2016-10-13 TID 9.30–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:3. § 2 Information från Riksdagens ombudsmän JO Byråchef Carina Sjögren

2016-10-13

Civilutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 3 DATUM 2016-10-11 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Val av ordförande Utskottet beslutade att välja Tuve Skånberg (KD) som ordförande fr.o.m. den 11 oktober 2016 t.o.m. den 30 april 2017 under

2016-10-11

Civilutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 2 DATUM 2016-09-27 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:1 § 2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (CU2) Utskottet

2016-09-27

Civilutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 / 17 : 1 DATUM 2016-09-15 TID 9.30–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. från Justitiedepartementet informerade om förslaget till ny

2016-09-15

Civilutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 15 DATUM 2017-01-12 TID 9.30–10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:14. § 2 Associationsrätt (CU6) Utskottet fortsatte behandlingen av

2017-01-12

Civilutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 14 DATUM 2016-12-08 TID 9.30–9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:13. § 2 Associationsrätt (CU6) Utskottet behandlade motioner. Ärendet

2016-12-08

Civilutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 13 DATUM 2016-11-29 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:12. § 2 I nformation från Havs- och vattenmyndigheten Handläggare

2016-11-29

Civilutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 12 DATUM 2016-11-24 TID 9.30–9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:11. § 2 Budgetpropositionen – Utgiftsområde 18 (CU1) Utskottet fortsatte

2016-11-24

Civilutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 11 DATUM 2016-11-22 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:10. § 2 EU-i nformation från Justitiedepartementet Statssekreterare

2016-11-22

Civilutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 10 DATUM 2016-11-17 TID 9.30–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:7, 2016/17:8 och 2016/17:9. § 2 Information från Boverket Generaldirektör

2016-11-17

Civilutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 17 DATUM 2017-01-24 TID 11.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. § 2 Yttrande till trafikutskottet över värdeåterföring vid satsningar

2017-01-24

Civilutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 16 DATUM 2017-01-17 TID 11.00–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. § 2 Yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram

2017-01-17

Civilutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 20 DATUM 2017-02-21 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:19. § 2 Information från Näringsdepartementet Statsrådet Peter Eriksson

2017-02-21

Civilutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 9 DATUM 2016-11-15 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utskottet höll ett öppet sammanträde om presentation av uppföljningen av fastighetsmäklarlagen. Program och deltagarförteckning för utfrågningen

2016-11-15

Civilutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-06-08 TID 9.30–9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:31. § 2 Information från Finansdepartementet Statssekreterare Ulf Holm m.fl. från konsumentenheten

2017-06-08