Dokument & lagar (118 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-02-01 TID 10.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Dep. rådet Lars Wahllund, UD, orienterar om situationen i Kosovo m.m. Ledamöternas frågor besvaras. 3 Justering av protokoll

2007-02-01

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-01-30 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av betänkande FöU3 Märkning av plastiska sprängämnen. Utskottet fattar beslut i ärendet.

2007-01-30

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-01-25 TID 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:15 3 Kanslianmälningar Påminns om besöket vid Hemvärnets stridsskola onsdagen den

2007-01-25

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum 2006-12-07 Tid 09.00 09.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare HG Wessberg ger information angående EU:s rådsmöten. Ledamöternas frågor besvaras. 3 Justering av protokoll

2006-12-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum 2006-11-30 Tid 10.00 10.15 10.30 11.10 12.00 12.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:13. 3 Kanslianmälningar Beslutas att hålla ett extra sammanträde

2006-11-30

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 Datum 2006-11-28 Tid 11.00 11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:12. 3 Överläggning Fortsätts behandlingen av betänkande FöU1 Försvar samt beredskap

2006-11-28

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 Datum 2006-11-23 Tid 10.00 11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsindustriföreningen representeras av Peter Lundberg och Lars Olsson som ger en presentation av föreningen och dess

2006-11-23

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2006-11-21 TID 11.00-11.30 12.30-13.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2006/07:10. 3 Kanslianmälningar Anmäls rapporten från Försvarsdepartementet

2006-11-21

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2006-11-16 TID 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:9. 3 Utskottets arbetsordning Utskottet beslutar godkänna den föreslagna arbetsordningen.

2006-11-16

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM 2006-11-14 TID 11.00 11.30 13.00 14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:8. 3 Överläggning Behandlas underlag till betänkande 2006/07:FöU1 Försvar

2006-11-14

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-11-09 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsminister Mikael Odenberg, åtföljd av Johan Raeder och Cecilia Looström samt Sara Bogefeldt Darlin, lämnar information

2006-11-09

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM 2006-11-07 TID 11.00 11.15 13.0013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:6 3 Kanslianmälningar Anmäls besök av Högre räddningstjänstkurs onsdagen

2006-11-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-10-26 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:5. 3 Kanslianmälningar Informeras om att antalet suppleanter i utskottet har ökat med

2006-10-26

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-10-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:4. 3 Kanslianmälningar Informeras om att en utskottsintroduktion av Statens räddnings-verk

2006-10-24

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-10-19 TID 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:3. 3 Kanslianmälningar Påminns om behovet att anmäla till kansliet besöket hos Kustbevakningen

2006-10-19

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-10-17 TID 10.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:2. 3 Kanslianmälningar Anmäls möte med Rysslands försvarsminister Ivanov hos talmannen

2006-10-17

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-10-12 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:1. 3 Kanslianmälningar Anmäls en inbjudan från Folk och Försvar till seminarium med

2006-10-12

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM 2006-10-10 TID 14.0014.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ulrica Messing ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarar sammanträdet öppnat. 2 Upprop Upprop förrättas av de till försvarsutskottet

2006-10-10