Dokument & lagar (111 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:45

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45 DATUM 2017-08-17 TID 13.30–14.45 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredraganden Britt-Marie Hartvig från utrikesutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. §

2017-08-17

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:44

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44 DATUM 2017-07-25 TID 11.00–13.05 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information om konsekvenserna för totalförsvaret och om eventuella åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut Försvarsminister Peter

2017-07-25

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:43

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43 DATUM 2017-06-29 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information från Försvarsdepartementet Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesråd Mårten Sundmark, kansliråd Ingrid Ullbord Hägg, militärsakkunnig Per Nilsson och departements-sekreterare

2017-06-29

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:42

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42 DATUM 2017-06-15 TID 10.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i fråga om uppdraget om Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter Generaldirektör

2017-06-15

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41 DATUM 2017-06-13 TID 11.00–12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, kansliråden Christina

2017-06-13

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40 DATUM 2017-06-08 TID 10.00–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information från Försvarsmakten om övningen Aurora 17 Generalmajor Bengt Andersson och konteramiral Jonas Haggren informerade om övningen Aurora 17. Ledamöternas frågor

2017-06-08

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39 DATUM 2017-06-01 TID 10.00–10.05 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:144. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU11. §

2017-06-01

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:38

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38 DATUM 2017-05-30 TID 11.00–12.45 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information om Afghanistanutredningen Utredaren Tone Tingsgård informerade om utredningen Sverige i Afghanistan 2002–2014 (SOU 2017:16). Ledamöternas frågor besvarades. §

2017-05-30

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37 DATUM 2017-05-18 TID 10.00–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Vårändringsbudget för 2017 (FöU8y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99. Utskottet justerade yttrande

2017-05-18

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :36 DATUM 2017-05-11 TID 10.00–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén och säkerhetspolitiske rådgivaren Ditte Egnell informerade om aktuella frågor. Ledamöternas

2017-05-11

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :35 DATUM 2017-05-09 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information från Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) och återrapport från EU:s informella försvarsministermöte Försvarsminister Peter Hultqvist,

2017-05-09

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :34 DATUM 2017-05-04 TID 10.00–10.15 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (FöU12) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:113. Utskottet justerade betänkande

2017-05-04

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :33 DATUM 2017-04-25 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (FöU5y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet

2017-04-25

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :32 DATUM 2017-04-20 TID 10.00–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) VD Eva Halldén och kommunikationschef Anna Porelius informerade om aktuella frågor. Ledamöternas

2017-04-20

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :31 DATUM 2017-04-18 TID 11.00–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten informerade om aktuella

2017-04-18

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :30 DATUM 2017-04-06 TID 10.00–10.25 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Samhällets krisberedskap (FöU7) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU7. M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna

2017-04-06

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :29 DATUM 2017-03-30 TID 09.30–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Försvarets materielverk (FMV) Generaldirektör Göran Mårtensson och chefen för verksamhets-området system- och produktionsledning Thomas

2017-03-30

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-03-23 TID 11.00–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:92 och motioner. Utskottet justerade

2017-03-23

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :27 DATUM 2017-03-21 TID 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:92 och motioner. Ärendet

2017-03-21

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-03-16 TID 10.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksbanken om kontanthantering och betalningssystem Riksbanksschef Stefan Ingves, avdelningschef Christina Wejshammar, biträdande avdelningschef betalningssystem

2017-03-16