Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1991/92:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU7y Förslag i kompletteringspropositionen om den kommunala ekonomin avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU7y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april beslutat att bereda bostadsutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU7 (pdf, 213 kB)

Yttrande 1991/92:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat under förutsättning av att kammaren remitterar

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU6 (pdf, 630 kB)

Yttrande 1991/92:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU5y Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 BoU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU5 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1991/92:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU4y Reavinstbeskattningen av bostadsrätter Till skatteutskottet Skatteutskoltet har beslutat bereda bostadsutskoltet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:54 om reavinstbeskattningen av bostadsrätter

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU4 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1991/92:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU3y Skattesatsen för hushållssektorns kapitalinkomster 1991/92 BoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:60 om skattepolitik för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU3 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1991/92:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU2y Investeringsbidraget för ny- och ombyggnad av bostäder m.m. 1991/92 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 12 november 1991 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU2 (pdf, 373 kB)

Yttrande 1991/92:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoUly Planeringen och genomförandet av boverkets lokalisering 1991/92 BoUly Till arbetsmarknadsutskottet Till bostadsutskottet har hänvisats riksdagens revisorers förslag 1990/91:19 angående planeringen och genomförandet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU1 (pdf, 68 kB)