Dokument & lagar (236 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 20140218 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Näringsminister Annie Lööf, Näringsdepartementet, lämnade information om vissa frågor rörande statlig kapitalförsörjning till företag. Vid besöket närvarade

2014-02-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-18 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2013/14:18 och 19. 2 Fiskeripolitik MJU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om fiskeripolitik. Utskottet

2014-02-18

Näringsutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 20140206 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:17. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung, departementsråd Tim Brooks och kansliråd Håkan Hillefors,

2014-02-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-06 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:17. 2 Skogspolitik MJU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik. Utskottet justerade betänkande

2014-02-06

Näringsutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 20140204 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet KKR den 20-21 februari. Vid besöket närvarade även

2014-02-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-04 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 Djurskydd MJU10 Utskottet behandlade motioner om djurskydd. Ärendet bordlades. 3 Inkommen skrivelse

2014-02-04

Näringsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 20140130 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export NU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:55

2014-01-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-30 TID 08.00 09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av

2014-01-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-28 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet och Peter Ekelund, V-kansliet, fick närvara under punkt 2. 2 Riksrevisionen lämnar information om RiR

2014-01-28

Näringsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 20140121 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter NU28 Utskottet fortsatte behandlingen

2014-01-21

Näringsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 20140116 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Kristina Örtenhed från konstitutionsutskottet fick närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan. 2 Information från Justitiedepartementet

2014-01-16

Näringsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 20131212 TID 08.0008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Statliga företag NU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:140 och motioner. Utskottet fattade beslut

2013-12-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-12 TID 08.00 09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten

2013-12-12

Näringsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 20131205 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2013-12-05

Näringsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 20131128 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Eva Ljungbert, Näringsdepartementet,

2013-11-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-28 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1

2013-11-28

Näringsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 20131126 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Frihandelsavtal mellan EU och republiken Korea Sydkorea NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:20.

2013-11-26

Näringsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 20131121 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 budgetpropositionen när det gäller

2013-11-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-21 TID 10.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8 2 Kommissionens förslag om ändring av förordning EG nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur

2013-11-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-19 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Ändringar i växtskyddslagen MJU4 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:174 och 2013/14:18.

2013-11-19