Dokument & lagar (242 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 20140325 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:26. 2 Näringspolitiska frågor NU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitiska frågor. Utskottet fattade

2014-03-25

Näringsutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 20140320 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:25. 2 Information från Almi Företagspartner AB Verkställande direktör Göran Lundwall, vice vd Anna Hallberg och kommunikationsdirektör

2014-03-20

Näringsutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 20140313 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:24. 2 En tydligare naturgasreglering NU17 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:74. Utskottet fattade beslut

2014-03-13

Näringsutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 20140311 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren och projektledare Bengt Lewin, lämnade information om granskningsrapporten

2014-03-11

Näringsutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 20140306 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22. 2 Information från branschorganisationer om energieffektiviseringsdirektivet Verkställande direktör Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna,

2014-03-06

Näringsutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 20140304 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:21. 2 Information från Visit Sweden AB Verkställande direktör Thomas Brühl, Visit Sweden AB, lämnade information om verksamheten.

2014-03-04

Näringsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 20140227 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:20. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2014-02-27

Näringsutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 20140220 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Mineralpolitiska frågor NU14 Utskottet behandlade motioner om mineralpolitiska frågor. Ärendet bordlades. 3 Riksrevisionens

2014-02-20

Näringsutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 20140218 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Näringsminister Annie Lööf, Näringsdepartementet, lämnade information om vissa frågor rörande statlig kapitalförsörjning till företag. Vid besöket närvarade

2014-02-18

Näringsutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 20140206 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:17. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung, departementsråd Tim Brooks och kansliråd Håkan Hillefors,

2014-02-06

Näringsutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 20140204 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet KKR den 20-21 februari. Vid besöket närvarade även

2014-02-04

Näringsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 20140130 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export NU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:55

2014-01-30

Näringsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 20140121 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter NU28 Utskottet fortsatte behandlingen

2014-01-21

Näringsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 20140116 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Kristina Örtenhed från konstitutionsutskottet fick närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan. 2 Information från Justitiedepartementet

2014-01-16

Näringsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 20131212 TID 08.0008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Statliga företag NU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:140 och motioner. Utskottet fattade beslut

2013-12-12

Näringsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 20131205 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2013-12-05

Näringsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 20131128 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Eva Ljungbert, Näringsdepartementet,

2013-11-28

Näringsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 20131126 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Frihandelsavtal mellan EU och republiken Korea Sydkorea NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:20.

2013-11-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:40 DATUM 2014-08-26 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra jordbruksråd den 5 september 2014 Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför det extra jordbruksrådet den 5 september 2014. 2 Kommissionens

2014-08-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-01-23 TID 08.00 09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland Utskottet överlade med landsbygdsminister

2013-01-23