Dokument & lagar (4 094 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:58

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:58 DATUM 2020-09-07 TID 10.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna 5 och 9 i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Linda

2020-09-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:58 (docx, 45 kB)

utskottsdokument 2019/20:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41 DATUM 2020-09-07 TID 10.1310.30 10.3711.21 11.2512.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2019/20:58 1 2 Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position

2020-09-07

utskottsdokument 2019/20:41 (docx, 46 kB)

Interpellation 2019/20:477 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:477 Allvarliga hot mot poliser av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S I ett nyhetsinslag på tv den 3 september visades hur poliser hotades när de gjorde ett ingripande. Polismännen tvingades att lägga undan sina batonger, annars skulle dessa stoppas upp i deras kroppar. Situationen

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-17 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2019/20:477 av Thomas Morell (SD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Allvarliga hot mot poliser

Interpellation 2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD)

Interpellation 2019/20:476 Planeringen för höghastighetsjärnväg av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har för avsikt att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för sträckorna mellan StockholmGöteborg och StockholmMalmö stannar inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor, i

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Planeringen för höghastighetsjärnväg

Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C)

Interpellation 2019/20:475 Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar av Johan Hedin C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I slutet av augusti stoppade och kontrollerade unga maskerade män bilar som körde in i och ut ur stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. Vägspärrarna upprättades för att

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

Interpellation 2019/20:474 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2019/20:474 Tillgången till specialistsjuksköterskor av Lotta Olsson M till Socialminister Lena Hallengren S Svensk sjukvård är kvalitetsmässigt bland världens bästa. Svensk sjukvård har varit i framkant med att ta fram nya metoder i hälso- och sjukvård vilket haft avgörande betydelse. Så långt handlar

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Interpellation 2019/20:474 av Lotta Olsson (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgången till specialistsjuksköterskor

Interpellation 2019/20:473 av Per Schöldberg (C)

Interpellation 2019/20:473 Biotopskyddet och jordbruket av Per Schöldberg C till Statsrådet Jennie Nilsson S Jordbruket bidrar till en starkt levande landsbygd med öppna landskap och hållbara livsmedel. I alla tider har jordbrukare vårdat och förädlat åkermark med en djup insikt om kretslopp och naturvärden. I Kronobergs

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-11-06 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:473 av Per Schöldberg (C) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:472 av Jens Holm (V)

Interpellation 2019/20:472 Laddning av elbilar av Jens Holm V till Statsrådet Anders Ygeman S Den 26 augusti kallade energiminister Anders Ygeman S till ett rundabordssamtal med intressenter kring elbilar och laddsystem. Syftet var att finna lösningar till hur elbilsladdning vid publika laddstationer ska kunna underlättas

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:472 av Jens Holm (V) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Laddning av elbilar

Interpellation 2019/20:471 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2019/20:471 Tredje elförbindelse till Gotland av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste åren har Gotland drabbats av ett stort antal strömavbrott. De återkommande strömavbrotten ställer till problem för hushåll och har lett till kostnader för den lokala industrin på tiotals miljoner

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:471 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tredje elförbindelse till Gotland

Interpellation 2019/20:470 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2019/20:470 Bekämpning av gängkriminaliteten av Louise Meijer M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den grova gängbrottsligheten har blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit vardag. Bara de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100

Inlämnad: 2020-09-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:470 av Louise Meijer (M) (pdf, 88 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:67

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:67 DATUM 2020-09-02 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg SJohan

2020-09-02

Socialutskottets protokoll 2019/20:67 (docx, 59 kB)

Interpellation 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2019/20:469 Offentliga bidrag till Ibn Rushd av Amineh Kakabaveh till Utbildningsminister Anna Ekström S Genom januariöverenskommelsen har regeringen bland annat lovat att genomföra beslut: Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar

Inlämnad: 2020-09-01 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 129 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentliga bidrag till Ibn Rushd

Interpellation 2019/20:468 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2019/20:468 Reduktionsplikt av Maria Stockhaus M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet. Biodrivmedel är ett

Inlämnad: 2020-09-01 Svarsdatum: 2020-09-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:468 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Reduktionsplikt

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:52

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:52 DATUM 2020-09-01 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Pia Nilsson SPatrick Reslow SDCaroline Helmersson Olsson SFredrik Christensson

2020-09-01

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:52 (docx, 28 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:48

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:48 DATUM 2020-09-01 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Hanna Westerén

2020-09-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:48 (docx, 33 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:57

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:57 DATUM 2020-09-01 TID 11.0011.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ida Drougge MLaila Naraghi SThomas Hammarberg S och Erik

2020-09-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:57 (docx, 45 kB)

utskottsdokument 2019/20:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40 DATUM 2020-09-01 TID 11.2011.45 11.5312.32 12.3613.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2019/20:57 1 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

2020-09-01

utskottsdokument 2019/20:40 (docx, 42 kB)

Interpellation 2019/20:467 av Mats Green (M)

Interpellation 2019/20:467 Januariöverenskommelsens del om a-kassan av Mats Green M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Arbetslinjen värnas. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2019/20:467 av Mats Green (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Januariöverenskommelsens del om a-kassan

Interpellation 2019/20:466 av Magnus Jacobsson (KD)

Interpellation 2019/20:466 Koldioxidpriset och infrastrukturplaneringen av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I juni 2019 höjde Trafikverket, efter rekommendation av ASEK-gruppen Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektornden rekommenderade värderingen av utsläpp från

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:466 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 120 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Koldioxidpriset och infrastrukturplaneringen

Interpellation 2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2019/20:465 Preems utbyggnad i Lysekil av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen har hanterat Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil dåligt från början. Genom att ta över miljöprövningen sent i processen har regeringen visat en bristande respekt för domstolarnas

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Preems utbyggnad i Lysekil