Dokument & lagar (875 träffar)

Riksdagsskrivelse 1896:53

Riksdagms Skrifvelse N:o 53. 13 N:o 53. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1896. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften. Bevillningsutskottets betänkande n:o 26V i-t ti

1896-05-09

Riksdagsskrivelse 1896:53 (pdf, 370 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:44

Riksdagens Skrifvelse N:o 44. 1 N:o 44. Uppläst och godkänd hos Riksdagens Första Kammare den 9 Maj 1896. Andra Kammare den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret. Statsutskottets utlåtande n:o 6 och memorial

1896-05-09

Riksdagsskrivelse 1896:44 (pdf, 747 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:52

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 52. f N.h 52. Ijj i: in i l t. jI i I V08ln it i y Uppläst och godkänd hos Först Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren den 7 c.ii jyJ filliiriiff jonSi ul j il Riksdagens skrifvelse till Kontingent angående vissa föreskrifter rörande försäljning af konstgjorda gödningsämnen och beredda

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:52 (pdf, 261 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:51

Riksdagens Skrifvelse N:o 51. 5 N:o 51. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tiden för regementsmötena. Första Kammarens Tillfälliga Utskotts n:o 2 utlåtande n:o 7.Andra Kammarens Tillfälliga Utskotts n:o 4 utlåtande n:o 4.Till Konungen.

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:51 (pdf, 366 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:42

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 42, N:o 42. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens tredje hufvudtitel, omfattande anslagen till utrikesdepartementet. I Ö l.Statsutskottets utlåtande n:o 4.Till Konun

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:42 (pdf, 343 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:41

V y, t Riksdagens Skrifvelse N:o 41. 3 N:o 41. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 i t J i i t Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riks statens andra hufvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtande

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:41 (pdf, 697 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:40

Riksdagens Skrifvelse N:o 40. 1 N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel, innefattande anslagen till kongl. hof- och slottsstaterna. Statsutskottets utlåtande n:o 2.Till

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:40 (pdf, 207 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:50

Riksdagens Skrifvelse N:o 50. 3 N:o 50. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående ändring i gällande bestämmelser i fråga om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket. Bevillningsutskottets

1896-05-06

Riksdagsskrivelse 1896:50 (pdf, 195 kB)