Dokument & lagar (875 träffar)

Riksdagsskrivelse 1896:49

1 Riksdagens Skrifvelse É:o 49. I i 1 fT f i i t.fi f f N:o 49. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1896. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i instruktionen för Riksdagens revisorer vid Riksbankens afdelning skontor i orterna. Bankoutskottets memorial n:o 10.Till

1896-05-02

Riksdagsskrivelse 1896:49 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:39

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 39. N:o 39. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1896. Andra Kammaren den 1 maj 1896. Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i 65 3 mom. i förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 3 juni 1892. Bevillningsutskottets betänkande n:o

1896-05-01

Riksdagsskrivelse 1896:39 (pdf, 165 kB)