Dokument & lagar (99 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 20171130 TID 09:3009:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:13. 2 Kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2017 650. Ärendet bordlades. 3 Nästa sammanträde

2017-11-30

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 20171128 TID 11:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12 och besöksprotokoll 2017/18:2. 2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2017-11-28

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 20171123 TID 09:3010:23 10:3011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 Utgiftsområde 5. Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU1 M-SD- och KD-ledamöterna

2017-11-23

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 20171116 TID 09:3010:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10 2 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 Utgiftsområde

2017-11-16

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 20171109 TID 09:3011:00 11:1012:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan UU6 Utskottet fortsatte behandlingen

2017-11-09

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 201711-07 TID 11:0012:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 och 7 om rättsväsendets myndigheters arbete med civil krishantering Information om utgiftsområde 5 och 7 om rättsväsendets myndigheters arbete med civil krishantering från

2017-11-07

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 201710-26 TID 08:0009:30 09:3509:45 09:5010:45 11:0012:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Budgetproposition 2018 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och höständringsbudget Information om budgetproposition 2018 Utgiftsområde 7 Internationellt

2017-10-26

Proposition 2017/18:23

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Regeringens proposition 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Prop. 2017/18:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2017 Ylva Johansson Morgan Johansson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll De senaste


Utskottsberedning: 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2017/18:23 (pdf, 1558 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 201710-19 TID 09:3010:25 10:3010:45 10:5511:25 11:3012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens utvecklingssamarbete Utgiftsområde 7 Information om Riksrevisionens utvecklingssamarbete utgiftsområde 7 från riksrevisor Helena Lindberg

2017-10-19

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 201710-17 TID 11:0011:35 12:0013:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och Barentsrådet samt pågående svenska ordförandeskapet i CBSS Information om svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

2017-10-17

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 20171012 TID 09:3011:10 11:2512:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Brexit Information om Brexit från statssekreterare Hans Dahlgren, Brexit-ambassadör Jan Olsson och kansliråd Maria Ermanno Fäldner, samtliga från Statsrådsberedningen. Ledamöternas

2017-10-12

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 20171010 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Information om Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering från utrikesrådet Anna-Karin

2017-10-10

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 20170928 TID 09:3010:05 13:0014:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ett permanent strukturerat samarbete Pesco Information om Pesco från utrikesrådet Anna-Karin Eneström, politiskt sakkunnig Louise Bjarke och kansliråd Daniel Olsson, samtliga från

2017-09-28

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 201709-26 TID 11:0012:00 12:1513:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Parentation För att hedra minnet av ledamot Börje Vestlund inleddes sammanträdet med parentation. 2 Information inför IMF och Världsbankens årsmöte Information inför IMF:s

2017-09-26

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 201709-21 TID 09:3010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Utskottet informerades om att: föredragande Ingrid Svensson och handläggare Ludwig Höghammar Mitkas påbörjat sina anställningar vid kansliet. det från IPU-delegationen

2017-09-21

Proposition 2017/18:1

Budgetpropositionen för 2018 Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2018. Stockholm


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU2 2017/18:CU1 2017/18:FiU1 2017/18:FiU1,2017/18:FiU1 2017/18:FiU2 2017/18:FiU3 2017/18:FiU4 2017/18:FiU5 2017/18:FöU1 2017/18:JuU1 2017/18:KrU1 2017/18:KU1 2017/18:MJU1 2017/18:MJU2 2017/18:NU1 2017/18:NU2 2017/18:NU3 2017/18:SfU1 2017/18:SfU2 2017/18:SfU3 2017/18:SfU4 2017/18:SkU1 2017/18:SoU1 2017/18:TU1 2017/18:UbU1 2017/18:UbU2 2017/18:UU1 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (191 förslag): , 191 bifall,

Proposition 2017/18:1 (pdf, 35990 kB)

Proposition 2006/07:132

Regeringens proposition 2006/07:132 Tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om Prop. vissa internationella sanktioner 2006/07:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2007 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förenta


Utskottsberedning: 2007/08:UU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:132 (pdf, 577 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-06-14 TID 8.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att Margareta Hjorth, EU-nämnden, och Charlotte Rydell, kammarkansliet, får närvara vid dagens föredragning. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank

2007-06-14

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:30

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-29 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av bet. UU3 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU3 Norden. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:29. 3 Meddelanden och administrativa frågor Påminns om

2007-05-29

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:29

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-24 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU8 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:28. 3 Meddelanden

2007-05-24