Dokument & lagar (257 träffar)

Proposition 2019/20:137

Regeringens proposition 2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet Prop. 2019/20:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken


Utskottsberedning: 2019/20:MJU18
Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:137 (pdf, 1042 kB)

Skrivelse 2019/20:90

Regeringens skrivelse 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019 Skr. 2019/20:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Anna Hallberg Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-03

Skrivelse 2019/20:90 (pdf, 292 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 20200318 TID 08:00-09:55 10:00-11:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att medge ledamöter och suppleanter att delta per telefon Olle Thorell SMarcus Wiechel SDMargareta Cederfelt

2020-03-18

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 46 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 20200312 TID 09:30-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av COM2020 37 och COM2020 27. Utskottet justerade utlåtande

2020-03-12

Skrivelse 2019/20:115

Regeringens skrivelse 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 Skr. 2019/20:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Hans Dahlgren Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-27

Skrivelse 2019/20:115 (pdf, 1196 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 20200310 TID 11:00-12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Den europeiska säkerhetsordningen/OSSE Information om den europeiska säkerhetsordningen/OSSE från kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet. Ledamöternas

2020-03-10

Skrivelse 2019/20:91

Regeringens skrivelse 2019/20:91 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete Skr. och humanitärt bistånd genom multilaterala 2019/20:91 organisationer Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Peter Eriksson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:UU17 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-25

Skrivelse 2019/20:91 (pdf, 1388 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 20200305 TID 12:00-13:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information från kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet inför utrikesrådet FACLedamöternas frågor besvarades. 2 Sammanträde

2020-03-05

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 20200303 TID 11:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2020 37 final och KOM2020 27 final. Ärendet bordlades.

2020-03-03

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 44 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-03 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20: 21 och 22. 2 Landsbygdspolitik MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik. Utskottet

2020-03-03

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 20200220 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella frågor kring fördraget om ickespridning av kärnvapen Information från nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson med medarbetare från Utrikesdepartementet. Ledamöternas frågor besvarades.

2020-02-20

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 395 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-02-20 TID 08.00 08.35 8.45-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Miljöråd 5 mars 2020 Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 Riksdagsordningen att överlägga med miljö- och klimatministern Isabella Lövin, Miljödepartementet, om

2020-02-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 41 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-02-18 TID 11.00-11.05 11.10-11.20 11-25-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:19. 2 Djurskydd MJU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Ärendet

2020-02-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 36 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 20200213 TID 09:30-12:10 14:00-14:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25 och besöksprotokoll 2019/20:8, 2019/20:9 och 2019/20:10 2 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd

2020-02-13

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 46 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-13 TID 09.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Landsbygdspolitik MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik. Ärendet bordlades 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas

2020-02-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 32 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 2020-02-11 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:17 och 18. 2 Jakt och viltvård MJU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om jakt och viltvård. Utskottet

2020-02-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 32 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 20200206 TID 12:30-14:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid UU5 Utskottet beslutade

2020-02-06

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 45 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 20200130 TID 09:30-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv Presentation av rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv av Fredrik Westerlund, forskningsledare vid FOI och redaktör för rapporten,

2020-01-30

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 42 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18 DATUM 2020-01-30 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:16. 2 Skogspolitik MJU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik. Ärendet bordlades. 3 Djurskydd

2020-01-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:18 (docx, 31 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 20200128 TID 11:00-12:00 09:15-09:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2020-01-28

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 43 kB)