Dokument & lagar (2 798 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1607 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 04391/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1607 av Lotta Finstorp M Ridskolornas ekonomiska svårigheter på grund av foderbrist Lotta Finstorp har mot bakgrund av de kraftigt ökade foderkostnaderna frågat mig om jag anser att ett tydligt predestinerat ökat statligt lokalt aktivitetsstöd

Svarsdatum: 2018-08-24 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1607 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 86 kB)

Trafikutskottets protokoll 2017/18:35

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35 DATUM 2018-08-23 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2018-08-23

Trafikutskottets protokoll 2017/18:35 (docx, 28 kB)

Näringsutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34 DATUM 20180823 TID 13.0013.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om marknadskontroll Utskottet överlade med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, om kommissionens förslag om marknadskontroll, KOM2017 795 se bilaga

2018-08-23

Näringsutskottets protokoll 2017/18:34 (docx, 38 kB)

Justitieutskottets protokoll 2017/18:32

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32 DATUM 2018-08-23 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden Subsidiaritetsprövning Utskottet

2018-08-23

Justitieutskottets protokoll 2017/18:32 (docx, 48 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1612 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A 2018/01548/A Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1612 av Lars Beckman M Utbildningsplikt för nyanlända Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få fler utrikes födda att delta i studier enligt utbildningsplikten och förbättra utfallet för denna insats. Utbildningsplikten syftar till

Svarsdatum: 2018-08-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1612 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1609 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/04019 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1609 av Kerstin Lundgren C Bättre interoperabilitet i nordisk krisberedskap Kerstin Lundgren har frågat utrikesministern, med anledning av sommarens omfattande skogsbränder, om några nya initiativ tagits eller

Svarsdatum: 2018-08-23 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1609 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1601 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03920/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1601 av Allan Widman M Tilldelande av särskild medalj för brandbekämpning Allan Widman har mot bakgrund av räddningsinsatserna avseende sommarens skogsbränder frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta

Svarsdatum: 2018-08-23 Frågeställare: Allan Widman (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1601 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Kulturutskottets protokoll 2017/18:34

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34 DATUM Onsdagen den 22 augusti 2018 TID Kl. 14.3014.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska Solidaritetskåren och upphävande av Europeiska Solidaritetsförordningen samt förordningen

2018-08-22

Kulturutskottets protokoll 2017/18:34 (docx, 15 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1614 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/04047/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1614 av Markus Wiechel SD Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på det avtal som tecknats mellan Tyskland och Spanien och om det är

Svarsdatum: 2018-08-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1614 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1613 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/04027/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1613 av Christian Holm Barenfeld M Utvisning av utländsk arbetskraft med goda arbetsvillkor Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag anser att det är rimligt att enskilda straffas med

Svarsdatum: 2018-08-22 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1613 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 84 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38 DATUM 2018-08-21 TID 13.00 14.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny kanslichef Ordförande hälsade Magnus Blücher välkommen som ny chef vid miljö- och jordbruksutskottets kansli. 2 Information med anledning av torkan sommaren 2018, konsekvenser

2018-08-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:38 (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1604 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1604 av Boriana Åberg M Resurser till Sjöfartsverket Boriana Åberg har frågat mig om det kommer skjutas till mer resurser till Sjöfartsverket för att Sjöfartsverket ska kunna utföra såväl sina nuvarande uppgifter som eventuella utökade uppgifter avseende brandbekämpning. De omfattande skogsbränderna

Svarsdatum: 2018-08-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1604 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1603 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01524/SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson M Lägst arbetslöshet i EU år 2020 Jenny Petersson har frågat mig om regeringen kommer att ompröva arbetslöshetsmålet, eller om jag fortfarande bedömer att regeringen kommer

Svarsdatum: 2018-08-20 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1603 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1602 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04280/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1602 av Kristina Yngwe C Förskottering av EU-ersättningar Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att direktstöden kan börja utbetalas redan i oktober. Den extrema vädersituationen

Svarsdatum: 2018-08-20 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1602 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1605 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på fråga 2017/18:1605 av Margareta Cederfelt M Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att uttala mig emot Azerbajdzjans övergrepp gentemot hbtq-personer och verka för att de frisläpps. Azerbajdzjan fortsätter att uppvisa allvarliga brister vad gäller respekten

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1605 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1600 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03905/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1600 av Lars Beckman M Utländska bärplockarläger och rådande eldningsförbud Lars Beckman har frågat mig om jag, mot bakgrund av situationen i bland annat Söderhamn och Ljusdal, bedömer att ytterligare åtgärder

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1600 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1599 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03900/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1599 av Erik Andersson M Återvändande av marockanska medborgare utan asylskäl Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder som jag redan har vidtagit och vad jag avser göra framöver för att säkerställa att de

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1599 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 04318 FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1598 av Bengt Eliasson L Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans Bengt Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillförsäkra att Försäkringskassans bedömningar

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1597 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03884/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1597 av Lotta Olsson M Nationell tillgång till helikopter vid skogsbrand Lotta Olsson M har frågat mig hur jag avser att se till att det finns nationell tillgång till helikoptrar när nästa stora skogsbrand bryter

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1597 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1595 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03867 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1595 av Maria Malmer Stenergard M Vapenlagen Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förtydliga lagstiftningen gällande utformningen av jaktgevär. Av 2 kap. 5 vapenlagen

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1595 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)