Dokument & lagar (4 018 träffar)

Proposition 2019/20:78

Regeringens proposition 2019/20:78 Finansiella företags uppgifter till Prop. Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor 2019/20:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2020 Ibrahim Baylan Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Samarbetet


Utskottsberedning: FiU
Sista motionsdag: 2020-02-12

Proposition 2019/20:78 (pdf, 369 kB)

Proposition 2019/20:69

Regeringens proposition 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott Prop. mot barn 2019/20:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2020 Ibrahim Baylan Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det straffrättsliga


Utskottsberedning: 2019/20:JuU22
Sista motionsdag: 2020-02-12

Proposition 2019/20:69 (pdf, 624 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:766 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:766 av Tobias Andersson SD Säkerhetsgranskning av utländska investeringar Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen i takt med att man vidtar åtgärder för ökade utländska investeringar även avser vidta åtgärder för att i nutid

Svarsdatum: 2020-01-28 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:766 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:760 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:760 av Tobias Andersson SD Parisavtalet i kommande handelsavtal Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är villig att vidta för att säkerställa att EU:s framtida handelsavtal innehåller krav om miljö och hållbarhet. Tobias

Svarsdatum: 2020-01-28 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:760 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 00160/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:774 av Mikael Larsson C Säkra rastplatser för yrkeschaufförer Mikael Larsson har frågat mig vad jag tänker göra för att se till att de säkra rastplatserna ökar i Sverige så att alla åkerier såväl svenska som internationella

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/00159/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:773 av Mikael Larsson C Tillfällig klassning av BK4-vägar Mikael Larsson har frågat mig hur jag avser att jobba för att kommunerna ska få bättre kunskap och kompetens för att tillfälligt kunna klassa upp sina vägar

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:772 av Mikael Larsson C Depositionsavgifter för utländska åkerier Mikael Larsson har frågat mig om jag är villig att titta på möjligheten att låta åkerier från EU-länder och länder utanför EU betala en depositionsavgift när de kommer till Sverige. Jag håller med Mikael Larsson om att det är viktigt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/ 00202 OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:768 av Lars Hjälmered M Svågerpolitik och korruption i offentlig upphandling Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag har och avser att vidta för att minska korruption i upphandlingar med offentlig sektor. Det är allvarligt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/00130/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:761 av David Josefsson M SJ:s biljettförsäljningskanaler David Josefsson har frågat mig när ett konkurrensneutralt biljettförsäljningssystem för tågresor kan införas. Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:740 av Boriana Åberg M Presidentvalet i Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om jag, å den feministiska regeringens vägnar, kommer att skicka officiella gratulationer till president Tsai Ing-wen. EU, och därigenom Sverige, har från utrikestjänsten

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:736 av Hans Wallmark M Utrikesministerns närvaro i riksdagen Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att under riksmötet 2020/21 i större utsträckning prioritera deltagande vid riksdagens frågestunder i kammaren. Som frågeställaren uttrycker

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:712 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:712 av Ida Gabrielsson V Bostadstillägg i sjuk- och aktivitetsersättningen Ida Gabrielsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att höja bostadskostnadstaket i bostadstillägget för sjuk- och aktivitetsersättningen. De som är långvarigt sjuka och inte kan jobba har länge halkat efter

Svarsdatum: 2020-01-24 Frågeställare: Ida Gabrielsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:712 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-01-23 TID 09:0010:10 10:35-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv Utskottet höll en gemensam offentlig utfrågning tillsammans med socialförsäkringsutskottet,

2020-01-23

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 50 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15 DATUM 2020-01-23 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Utskottet höll en utskottsgemensam offentlig utfrågning tillsammans med arbetsmarknadsutskottet,

2020-01-23

Socialutskottets protokoll 2019/20:15 (docx, 50 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16 DATUM Torsdagen den 23 januari 2020 TID Kl. 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Gemensam offentlig utfrågning i Andrakammarsalen Utskottsgemensam offentlig utfrågning socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

2020-01-23

Kulturutskottets protokoll 2019/20:16 (docx, 26 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18 DATUM 2020-01-23 TID 9.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv Utskottet höll en utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda

2020-01-23

Skrivelse 2019/20:72

Regeringens skrivelse 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets Skr. upphandling av drift och underhåll av statliga 2019/20:72 vägar Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2020 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:TU7 Sista motionsdag: 2020-02-07

Skrivelse 2019/20:72 (pdf, 1743 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:759 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2020/00032/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:759 av Jörgen Berglund M Försvarsministerns kunskap om förfalskade uppgifter Jörgen Berglund har frågat mig om jag fick ta del av den information som lämnades av Kustbevakningen till Regeringskansliet och vad jag i så fall

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:759 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:758 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 00164/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:758 av Marta Obminska M Skjutningar och annan kriminalitet i Uppsala Marta Obminska har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska skjutningarna och den övriga kriminaliteten i Uppsala och när man får se resultaten

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:758 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:757 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/00116/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:757 av Lotta Finstorp M Högspänningsledning i Södermanland Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att två planerade elledningar till SSAB:s anläggning i Oxelösund inte ska

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:757 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)