Dokument & lagar (72 702 träffar)

Skrivelse 2020/21:31

Regeringens skrivelse 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter Skr. nekad sjukpenning 2020/21:31 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2020-11-09

Skrivelse 2020/21:31 (pdf, 239 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:227 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:227 av Sten Bergheden M Livsmedelsverkets kontrollavgifter Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att effektivisera Livsmedelsverkets arbete och för att sänka kontrollavgifterna. De avgifter som Sten Bergheden hänvisar till rör Livsmedelsverkets kontroll av drygt 1 000 livsmedelsföretag,

Svarsdatum: 2020-10-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:227 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Proposition 2020/21:41

Regeringens proposition 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att Prop. underlätta genomförandet av bolags- och 2020/21:41 föreningsstämmor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: CU
Sista motionsdag: 2020-11-06

Proposition 2020/21:41 (pdf, 242 kB)

Proposition 2020/21:38

Regeringens proposition 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga Prop. smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 2020:526


Utskottsberedning: 2020/21:SoU6
Sista motionsdag: 2020-11-09

Proposition 2020/21:38 (pdf, 245 kB)

Proposition 2020/21:29

Regeringens proposition 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Prop. 2020/21:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ipropositionen föreslås att den årliga BNP-indexeringen

Sista motionsdag: 2020-11-06

Proposition 2020/21:29 (pdf, 365 kB)

Skrivelse 2020/21:28

Regeringens skrivelse 2020/21:28 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande Skr. incitament i den kommunala 2020/21:28 inkomstutjämningen Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-11-05

Skrivelse 2020/21:28 (pdf, 1097 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:226 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:226 av Sten Bergheden M Reformering av strandskyddet Sten Bergheden har frågat mig om det i enlighet med den tidsram som anges i januariavtalet kommer att lämnas en proposition om strandskyddet under hösten 2021 och om nya strandskyddsregler kommer att börja gälla den 1 januari 2022. Regeringens avsikt

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:226 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:225 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden M Tillsättning av utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Sten Bergheden har frågat mig när gårdsförsäljningsutredningen kommer att tillsättas, och när den beräknas vara klar. Som en följd av januariavtalet ska en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:225 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:224 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:224 av Sten Bergheden M Översyn av reglerna för biotopskyddet Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern om statsrådet avser att se över lagar och regler för biotopskyddet för att underlätta för landets lantbrukare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:224 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:223 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:223 av John Weinerhall M Omsättningsstöd till enskilda firmor John Weinerhall har frågat mig om jag avser att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det. Regeringen har infört flera åtgärder för att underlätta för företagare med anledning av den pågående pandemin. Regeringen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:223 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:222 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:213 av Åsa Coenraads M Swedavias rapport om en förtida nedläggning av Bromma flygplats och fråga 2020/21:222 av Lars Hjälmered M Information om Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om jag kommer att fatta ett beslut om en förtida nedläggning av Bromma flygplats

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:222 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:221 av Hampus Hagman KD Styrningen av Skatteverket Hampus Hagman har frågat mig när en styrelse för Skatteverket kommer att tillsättas. Sedan den 1 augusti 2018 är Skatteverket en styrelsemyndighet. Någon styrelse är dock ännu inte utsedd, men frågan bereds i Regeringskansliet. Enligt övergångsbestämmelser

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:220 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:220 av Björn Söder SD Trakasserier, förföljelser och hot mot bönder Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med trakasserier, förföljelser och hot mot bönder. Regeringen ser allvarligt på att någon för att uppnå politiska syften trakasserar, förföljer,

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:220 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:219 av Arman Teimouri L Återuppbyggnad av kraftsystemet efter ett nätsammanbrott Arman Teimouri har frågat mig om hur jag bedömer förmågan att återställa elnätet i södra Sverige efter ett större avbrott och om Sverige uppfyller EU:s krav på området. Ett robust och tillförlitligt energisystem är en

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:218 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:218 av Åsa Coenraads M Drift och underhåll av järnvägar Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att ge Trafikverket ett uppdrag att analysera obalansen i budgivningen för underhåll av järnvägen för att minska kostnadsökningarna. Regeringen anser att det är centralt att de medel som staten tilldelar

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:218 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:217 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:217 av Alexander Christiansson SD En tryggare skola Alexander Christiansson har frågat mig vad jag som minister ämnar göra för att komma till rätta med mobbningen och den ökade otryggheten i skolans arbetsmiljö. Jag vill börja med att understryka vikten av att alla elever är trygga i skolan. Utbildningen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Alexander Christiansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:217 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:216 Alexandra Anstrell M Litiumjonbatterier vid bilolyckor Alexandra Anstrell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar för att höja kunskapsnivåerna inom det offentliga och inom berörda branscher kring riskerna med litiumjonbatterier, och om det finns några planer på att snabbare kunna nå

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:215 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:215 av Åsa Coenraads M Gränsdragning för att söka pengar ur Industriklivet Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att tydliggöra kriterierna för Industriklivet så att fler industrier kan göra den viktiga omställningen för att nå klimatmålen Inom ramen för Industriklivet har Statens energimyndighet

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:215 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:214 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:214 av Cecilia Widegren M Övergödningsutredningens konsekvenser för hästsverige Cecilia Widegren har frågat mig om det nu är helt klart att Övergödningsutredningens förslag och skrivningar angående hästsverige och dess näringar inte kommer att gå fram som konkreta förslag från regeringen. Övergödningen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:214 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:213 av Åsa Coenraads M Swedavias rapport om en förtida nedläggning av Bromma flygplats och fråga 2020/21:222 av Lars Hjälmered M Information om Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om jag kommer att fatta ett beslut om en förtida nedläggning av Bromma flygplats

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)