Dokument & lagar (46 117 träffar)

Yttrande 2020/21:SoU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Dokumentet är inte

2020-10-22

Yttrande 2020/21:KU2y

Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen Dokumentet är inte

2020-10-22

Yttrande 2020/21:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2020/21:JuU1y Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2020-10-22

Yttrande 2020/21:JuU1y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2020/21:FöU2y

Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Dokumentet är inte

2020-10-22

Proposition 2020/21:41

Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och

Sista motionsdag: 2020-11-06

Proposition 2020/21:38

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på

2020-10-22

Proposition 2020/21:29

Pausad BNP-indexering för

Sista motionsdag: 2020-11-06

Skrivelse 2020/21:28

Regeringens skrivelse 2020/21:28 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande Skr. incitament i den kommunala 2020/21:28 inkomstutjämningen Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-11-05

Skrivelse 2020/21:28 (pdf, 1097 kB)

Proposition 2020/21:37

Regeringens proposition 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och Prop. utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020/21:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:37 (pdf, 566 kB)

Proposition 2020/21:36

Ändringar i regelverket om kapitaltäckning Regeringens proposition 2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning Prop. 2020/21:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen

Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:36 (pdf, 7686 kB)

Proposition 2020/21:33

Regeringens proposition 2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och Prop. depåförsäkringar 2020/21:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2020/21:FiU16
Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:33 (pdf, 423 kB)

Yttrande 2020/21:UU2y

Agenda 2030 Dokumentet är inte

2020-10-19

Proposition 2020/21:35

Regeringens proposition 2020/21:35 Regelbundna överväganden av Prop. vårdnadsöverflyttning och särskilda 2020/21:35 lämplighetskrav för offentliga biträden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: SoU
Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:35 (pdf, 496 kB)

Yttrande 2020/21:UbU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UbU2y

Riksdagens tillämpning över subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UU3y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 5 Internationellt samarbete och 7 Internationellt bistånd Dokumentet är inte

2020-10-16

Framställning 2020/21:RS2

Framställning till riksdagen 2020/21:RS2 Upphävande av bestämmelse i lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen Sammanfattning I framställningen föreslås att 5 lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen om att

Sista motionsdag: 2020-11-02

Framställning 2020/21:RS2 (pdf, 280 kB)

Yttrande 2020/21:SfU3y

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:FöU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:AU2y

Kommissionens arbetsprogram 2021 Dokumentet är inte

2020-10-15