Dokument & lagar (130 träffar)

utskottsdokument 2005/06:YWQF3SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:26 DATUM Torsdagen den 16 februari 2006 TID 8.00 9.50 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av utrikesminister Laila Freivalds Utrikesminister Laila Freivalds frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning

2006-02-16

Proposition 2005/06:86

Regeringens proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande Prop. 2005/06:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2006 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens utgångspunkter


Utskottsberedning: 2005/06:KU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:86 (pdf, 543 kB)

utskottsdokument 2005/06:LJEF3SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Onsdagen den 15 februari 2006 TID 8.15 8.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 31 januari, 2 februari och 7 februari 2006 justerades. 2 Anmälningar I granskningsärende 2004/05:5 Regeringens

2006-02-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Onsdagen den 15 februari 2006 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 8 februari 2006 justerades. 2 Mottagande av motioner från UU Utrikesutskottet har beslutat, under förutsättning

2006-02-15

utskottsdokument 2005/06:ZXR83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM Tisdagen den 14 februari 2006 TID 8.00 9.30 10.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av statsrådet Carin Jämtin Statsrådet Carin Jämtin frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien. 2

2006-02-14

utskottsdokument 2005/06:FDX83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Måndagen den  13 februari 2006 TID 13.00 14.40 15.00 16.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av statsrådet Ylva Johansson Statsrådet Ylva Johansson frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien.

2006-02-13

utskottsdokument 2005/06:HFZ83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM Torsdagen den 9 februari 2006 TID 8.30 10.05 10.33 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av statssekreterare Lars Danielsson Statssekreterare Lars Danielsson frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen

2006-02-09

utskottsdokument 2005/06:TRL83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Onsdagen den 8 februari 2006 TID 8.35 9.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälningar inkommit: Regeringens uppfyllande av de krav som riksdagsordningen ställer för att undvika anhopning

2006-02-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:20

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM Onsdagen den 8 februari 2006 TID 08.00-08.25 08.55-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 31 januari och 2 februari 2006 justerades. 2 Hänvisning av motioner Kanslichefen anmälde att till

2006-02-08

utskottsdokument 2005/06:JVP83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM Tisdagen den 7 februari 2006 TID 8.00 9.35 10.00 11.40 12.00 13.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av ambassadör Jonas Hafström Ambassadör Jonas Hafström frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen i

2006-02-07

utskottsdokument 2005/06:VTN83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 9.20 9.50 10.00 10.20 10.25 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien Utskottet behandlade granskningsärende 2004/05:5 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien.

2006-02-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:19

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkommen faktapromemoria Bitr. kanslichefen anmälde inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. 2005/06:FPM40 TV-direktivet COM2005 646. 2

2006-02-02

utskottsdokument 2005/06:TRL83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den 31 januari 2006 TID 11.35 12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 24 och 26 januari justerades. 2 Granskningsanmälningar Kanslichefen anmäler att följande granskningsanmälningar inkommit: Regeringens

2006-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:18

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den  31 januari 2006 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Praoelev Utskottet beslutade att praoeleven Malin Bernspång får närvara vid dagens sammanträde utom under granskningsärende 5 Regeringens handläggning av naturkatastrofen

2006-01-31

utskottsdokument 2005/06:VTN13SG

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 26 januari 2006 TID 09.00 11.15 11.30 11.50 11.55 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av generaldirektör Ann-Louise Eksborg Generaldirektör Ann-Louise Eksborg frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av

2006-01-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:17

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Tisdagen den 24 januari 2006 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny byråassistent Ordföranden hälsade Virpi Torkkola välkommen som byråassistent i utskottet fr.o.m. den 1 februari 2006. 2 Välkommen Ordföranden hälsade Peter Althin

2006-01-24

utskottsdokument 2005/06:BZT13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 24 januari 2006 TID 11.30 11.45 12.05 13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Bordläggning av protokoll Protokoll från sammanträdena den 17 och 19 januari bordlades. 2 Anmälningar Utskottet beslutar att sammanträda onsdag den 19 april 2006 kl.

2006-01-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:16

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Torsdagen den 19 januari 2006 TID 09.05-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fyllnadsval Kanslichefen anmälde att Jan Ertsborn fp och Peter Althin kd har utsetts som suppleanter i utskottet efter Mauricio Rojas fp och Tuve Skånberg kd som avsagt

2006-01-19

utskottsdokument 2005/06:JHB13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Torsdagen den 19 januari 2006 TID 9.15-10.35 10.40-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Planering inför vårens granskningsutfrågningar Kanslichefen presenterade tidplanen för vårens granskning. 2 Utlämnande av allmän handling Det bordlagda ärendet om utlämnande

2006-01-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:15

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Tisdagen den 17 januari 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 december 2005 justerades. 2 Mottagande av motion från SoU Socialutskottet har beslutat att under förutsättning

2006-01-17