Dokument & lagar (46 272 träffar)

Yttrande 2020/21:UU2y

Agenda 2030 Dokumentet är inte

2020-10-19

Proposition 2020/21:35

Regeringens proposition 2020/21:35 Regelbundna överväganden av Prop. vårdnadsöverflyttning och särskilda 2020/21:35 lämplighetskrav för offentliga biträden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: SoU
Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:35 (pdf, 496 kB)

Yttrande 2020/21:UbU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UbU2y

Riksdagens tillämpning över subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UU3y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 5 Internationellt samarbete och 7 Internationellt bistånd Dokumentet är inte

2020-10-16

Framställning 2020/21:RS2

Framställning till riksdagen 2020/21:RS2 Upphävande av bestämmelse i lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen Sammanfattning I framställningen föreslås att 5 lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen om att

Sista motionsdag: 2020-11-02

Framställning 2020/21:RS2 (pdf, 280 kB)

Yttrande 2020/21:SfU3y

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:FöU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:AU2y

Kommissionens arbetsprogram 2021 Dokumentet är inte

2020-10-15

Proposition 2020/21:30

Totalförsvaret 2021-2025 Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Prop. 2020/21:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om ett


Utskottsberedning: FöU
Sista motionsdag: 2020-10-30

Proposition 2020/21:30 (pdf, 1200 kB)

Proposition 2020/21:22

Regeringens proposition 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- Prop. och rådgivningsinsats Resolute Support Mission 2020/21:22 i Afghanistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2020-10-30

Proposition 2020/21:22 (pdf, 235 kB)

Proposition 2020/21:21

Regeringens proposition 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i Irak 2020/21:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås

Sista motionsdag: 2020-10-30

Proposition 2020/21:21 (pdf, 243 kB)

Yttrande 2020/21:CU2y

Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Dokumentet är inte

2020-10-14

Skrivelse 2020/21:40

Regeringens skrivelse 2020/21:40 Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt Skr. investeringsutrymme för elnätsverksamhet 2020/21:40 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet 1 Skr. 2020/21:40 2 Återkallelse av


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2020-10-22

Skrivelse 2020/21:40 (pdf, 98 kB)

Proposition 2020/21:34

Regeringens proposition 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska Prop. rapporteringsformatet 2020/21:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vissa noterade företag ska


Utskottsberedning: 2020/21:CU4
Sista motionsdag: 2020-10-29

Proposition 2020/21:34 (pdf, 436 kB)

Proposition 2020/21:32

Regeringens proposition 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2020/21:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås

Sista motionsdag: 2020-10-29

Proposition 2020/21:32 (pdf, 288 kB)

Yttrande 2020/21:SfU2y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Dokumentet är inte

2020-10-13

utskottsdokument 2020/21:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-13 TID 12.1912.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2020/21:6 2 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:5 3 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets

2020-10-13

utskottsdokument 2020/21:6 (docx, 48 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-10-13 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Patrik Björck SHelén Pettersson SAnn-Sofie Lifvenhage MJohan Andersson

2020-10-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 39 kB)

Proposition 2020/21:26

Regeringens proposition 2020/21:26 Motåtgärder på skatteområdet mot icke Prop. samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra 2020/21:26 inkomstskattefrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:SkU10
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:26 (pdf, 841 kB)