Dokument & lagar (226 träffar)

Skrivelse 2019/20:141

Riksrevisionens rapport om


Utskottsberedning: Konstitutionsutskottet Sista motionsdag: 2020-04-15

utskottsdokument 2019/20:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-03-19 TID 10.3010.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Telefonuppkoppling Se protokoll 2019/20:36. 2 Anmälningar Utskottet tog upp frågan om planering av det fortsatta granskningsarbetet under våren. Vid protokollet Justerat

2020-03-19

utskottsdokument 2019/20:34 (docx, 41 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-03-17 TID 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdet blev

2020-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 21 kB)

utskottsdokument 2019/20:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-03-17 TID 11.00 NÄRVARANDE 1 Sammanträdet blev

2020-03-17

utskottsdokument 2019/20:33 (docx, 21 kB)

Proposition 2019/20:102

Regeringens proposition 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat Prop. stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om 2019/20:102 det europeiska medborgarinitiativet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Amanda Lind Kulturdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2019/20:KU24
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:102 (pdf, 167 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-03-12 TID 9.009.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande skrivelser: 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019

2020-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 46 kB)

utskottsdokument 2019/20:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-03-12 TID 9.4410.49 11.0111.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:31. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

2020-03-12

utskottsdokument 2019/20:32 (docx, 45 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-03-10 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagen arbetsformer KU9 Företrädare för Riksdagsförvaltningen informerade utskottet om hanteringen av personuppgifter. Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades.

2020-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 43 kB)

utskottsdokument 2019/20:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 20200310 TID 12.1112.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:30. 2 Inrikesministerns uttalanden om MSB:s helikopterupphandling G7 Utskottet behandlade granskningsärendet.

2020-03-10

Skrivelse 2019/20:103

Kommittéberättelse kommittéernas verksamhet under 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:103 Kommittéberättelse kommittéernas Skr. verksamhet under 2019 2019/20:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Hans Dahlgren Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Konstitutionsutskottet Sista motionsdag: 2020-03-25

Skrivelse 2019/20:103 (pdf, 1392 kB)

Skrivelse 2019/20:75

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen Skr. åtgärder under 2019 2019/20:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Hans Dahlgren Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Konstitutionsutskottet Sista motionsdag: 2020-03-25

Skrivelse 2019/20:75 (pdf, 10490 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-03-03 TID 11.0011.10 11.5011.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:30 och 31. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande

2020-03-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 46 kB)

utskottsdokument 2019/20:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 20200303 TID 11.1111.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:29. 2 Regeringens agerande i samband med tillståndsärende om utbyggnad av raffinaderi i Lysekil G25

2020-03-03

Yttrande 2019/20:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2019/20:KU6y Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 6 februari 2020 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över dels kommissionens arbetsprogram 2020, En ambitiösare union

2020-02-20

Yttrande 2019/20:KU6y (pdf, 84 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-02-20 TID 9.009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande redogörelser:

2020-02-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 44 kB)

utskottsdokument 2019/20:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 20200220 TID 9.159.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:28. 2 Dåvarande statsrådet Strandhälls agerande när det gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar

2020-02-20

utskottsdokument 2019/20:29 (docx, 42 kB)

Redogörelse 2019/20:RS4

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen för riksdagen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som riksdagen har överlämnat till

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS4 (pdf, 181 kB)

Redogörelse 2019/20:RS1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 19 februari 2020 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Andreas Norlén M Erik Ezelius S Annelie Karlsson S talman ordförande Tobias Billström

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS1 (pdf, 1509 kB)

Redogörelse 2019/20:NSÖ1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner Karensnämnden 2019 Till riksdagen Nämnden ska enligt 11 lagen 2018:677 med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner lämna

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:NSÖ1 (pdf, 136 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-02-18 TID 11.0011.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade för utskottet från senaste mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-02-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 43 kB)