Dokument & lagar (438 träffar)

Riksdagsskrivelse 1969:424 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf2—ty25 år 1969 9 Nr 424 Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969j70. Statsutskottets memorial nr 191 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets memorial nr 191 får riksdagen anmäla att riksdagen bifallit vad utskottet

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:424 - höst (pdf, 92 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:411 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr fylOfyll år 1969 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. May.ts proposition med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto, m. m. jämte motion. Bevillningsutskottets betänkande nr 71 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:411 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:410 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr fylOfyll år 1969 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. May.ts proposition med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto, m. m. jämte motion. Bevillningsutskottets betänkande nr 71 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:410 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:409 - höst

Nr lf08Jf30 Riksdagens skrivelser nr 108lf09 år 1969 1 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition med förslag till särskilt ölyeksfallsskydd för värnpliktiga m. fl.jämte i ämnet väckta motioner. Andra lagutskottets utlåtande nr 89 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:409 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:408 - höst

Nr lf08Jf30 Riksdagens skrivelser nr 108lf09 år 1969 1 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition med förslag till särskilt ölyeksfallsskydd för värnpliktiga m. fl.jämte i ämnet väckta motioner. Andra lagutskottets utlåtande nr 89 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:408 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:403 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr Jj0203 år 1969 Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1927:85 om dödande av förkommen handling. Första lagutskottets utlåtande nr 56 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:403 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:402 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr Jj0203 år 1969 Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1927:85 om dödande av förkommen handling. Första lagutskottets utlåtande nr 56 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:402 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:373 - höst

Riksdagens skrivelser nr 372373 år 1969 15 Nr 372 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. stöd till den svensk-amerikanska pressen i Nordamerika. Utrikesutskottets utlåtande nr 22 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 22 i anledning av väckta motioner om stöd till

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:373 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:372 - höst

Riksdagens skrivelser nr 372373 år 1969 15 Nr 372 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. stöd till den svensk-amerikanska pressen i Nordamerika. Utrikesutskottets utlåtande nr 22 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 22 i anledning av väckta motioner om stöd till

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:372 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:371 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 370371 år 1969 Nr 370 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående arkitekttävling om riksdagens hus. Bankoutskottets utlåtande nr 51 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 51 i

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:371 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:370 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 370371 år 1969 Nr 370 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående arkitekttävling om riksdagens hus. Bankoutskottets utlåtande nr 51 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 51 i

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:370 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:401 - höst

Riksdagens skrivelser nr JfOOjOl år 1969 13 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 69 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:401 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:400 - höst

Riksdagens skrivelser nr JfOOjOl år 1969 13 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 69 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:400 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:399 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr 398399 år 1969 Nr 398 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag rörande beredskapslagring av olja, såvitt propositionen hänvisats till bevillningsutskottet, jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 66 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:399 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:398 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr 398399 år 1969 Nr 398 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag rörande beredskapslagring av olja, såvitt propositionen hänvisats till bevillningsutskottet, jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 66 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:398 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:397 - höst

Riksdagens skrivelser nr 396397 år 1969 11 Nr 396 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1929:77 om trafikförsäkring å motorfordon. Första lagutskottets utlåtande nr 55 Till Kon un gen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:397 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:396 - höst

Riksdagens skrivelser nr 396397 år 1969 11 Nr 396 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1929:77 om trafikförsäkring å motorfordon. Första lagutskottets utlåtande nr 55 Till Kon un gen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:396 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:391 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 390391 år 1969 Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 190j:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption, m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 54 Till

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:391 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:390 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 390391 år 1969 Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 190j:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption, m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 54 Till

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:390 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:389 - höst

Riksdagens skrivelser nr 388389 år 1969 7 Nr 388 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående Vänerns och Vätterns förbindelse med västerhavet jämte motioner. Statsutskottets utlåtande nr 178 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 178

1969-12-12

Riksdagsskrivelse 1969:389 - höst (pdf, 106 kB)