Dokument & lagar (458 träffar)

Riksdagsskrivelse 1965:400 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 399lfOO år 1965 Nr 399 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:tsr proposition angående ökad läkarutbildning i Göteborg m. m. Statsutskottets utlåtande nr 164 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 164 i anledning av Kungl.

1965-12-08

Riksdagsskrivelse 1965:400 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:399 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 399lfOO år 1965 Nr 399 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:tsr proposition angående ökad läkarutbildning i Göteborg m. m. Statsutskottets utlåtande nr 164 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 164 i anledning av Kungl.

1965-12-08

Riksdagsskrivelse 1965:399 - höst (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:398 - höst

Riksdagens skrivelse nr 397398 år 1965 11 Nr 397 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1965/66, såvitt propositionen avser jordbruksärenden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 30 Till Konungen Med överlämnande av

1965-12-08

Riksdagsskrivelse 1965:398 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:397 - höst

Riksdagens skrivelse nr 397398 år 1965 11 Nr 397 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1965/66, såvitt propositionen avser jordbruksärenden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 30 Till Konungen Med överlämnande av

1965-12-08

Riksdagsskrivelse 1965:397 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:394 - höst

Riksdagens skrivelse nr 392394 År 1965 9 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående vattenvård, luftvård och buXlerfrågor. Andra lagutskottets utlåtande nr 77 Till Konungen I anledning av väckta motioner får riksdagen, under åberopande av andra lagutskottets av riksdagen godkända

1965-12-07

Riksdagsskrivelse 1965:394 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:393 - höst

Riksdagens skrivelse nr 392394 År 1965 9 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående vattenvård, luftvård och buXlerfrågor. Andra lagutskottets utlåtande nr 77 Till Konungen I anledning av väckta motioner får riksdagen, under åberopande av andra lagutskottets av riksdagen godkända

1965-12-07

Riksdagsskrivelse 1965:393 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:392 - höst

Riksdagens skrivelse nr 392394 År 1965 9 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående vattenvård, luftvård och buXlerfrågor. Andra lagutskottets utlåtande nr 77 Till Konungen I anledning av väckta motioner får riksdagen, under åberopande av andra lagutskottets av riksdagen godkända

1965-12-07

Riksdagsskrivelse 1965:392 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:391 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 390391 år 1965 Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 43 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1965-12-03

Riksdagsskrivelse 1965:391 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:390 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 390391 år 1965 Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 43 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1965-12-03

Riksdagsskrivelse 1965:390 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:387 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 386387 år 1965 Nr 386 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående de partiellt arbetsföras pensionsrätt m. m. Statsutskottets utlåtande nr 162 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 162 i anledning av väckta motioner

1965-12-01

Riksdagsskrivelse 1965:387 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:386 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 386387 år 1965 Nr 386 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående de partiellt arbetsföras pensionsrätt m. m. Statsutskottets utlåtande nr 162 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 162 i anledning av väckta motioner

1965-12-01

Riksdagsskrivelse 1965:386 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:378 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 577378 år 1965 Nr 377 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 29 november nr 722 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret. Första lagutskottets utlåtande nr 35 Till Konungen

1965-12-01

Riksdagsskrivelse 1965:378 - höst (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:377 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 577378 år 1965 Nr 377 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 29 november nr 722 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret. Första lagutskottets utlåtande nr 35 Till Konungen

1965-12-01

Riksdagsskrivelse 1965:377 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:389 - höst

Riksdagens skrivelse nr 388389 år 1965 7 Nr 388 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1965/66 till Förvärv av viss fastighet inom stadsdelen Lilla Essingen i Stockholm. Statsutskottets utlåtande nr 178 Till Konungen

1965-11-30

Riksdagsskrivelse 1965:389 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:388 - höst

Riksdagens skrivelse nr 388389 år 1965 7 Nr 388 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1965/66 till Förvärv av viss fastighet inom stadsdelen Lilla Essingen i Stockholm. Statsutskottets utlåtande nr 178 Till Konungen

1965-11-30

Riksdagsskrivelse 1965:388 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:385 - höst

Riksdagens skrivelse nr 884885 år 1965 5 Nr 384 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om sjukförsäkringsförmånerna för utlandssvenskar. Andra lagutskottets utlåtande nr 75 Till Konungen I anledning av väckta motioner får riksdagen, under åberopande av andra lagutskottets av riksdagen godkända

1965-11-30

Riksdagsskrivelse 1965:385 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:384 - höst

Riksdagens skrivelse nr 884885 år 1965 5 Nr 384 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om sjukförsäkringsförmånerna för utlandssvenskar. Andra lagutskottets utlåtande nr 75 Till Konungen I anledning av väckta motioner får riksdagen, under åberopande av andra lagutskottets av riksdagen godkända

1965-11-30

Riksdagsskrivelse 1965:384 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:383 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 381383 år 1965 Nr 381 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående olje- och bensinhandélns organisation. Bankoutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen Med överlämnande av tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 52 i anledning av motioner angående olje- och

1965-11-30

Riksdagsskrivelse 1965:383 - höst (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:382 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 381383 år 1965 Nr 381 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående olje- och bensinhandélns organisation. Bankoutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen Med överlämnande av tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 52 i anledning av motioner angående olje- och

1965-11-30

Riksdagsskrivelse 1965:382 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:381 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 381383 år 1965 Nr 381 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående olje- och bensinhandélns organisation. Bankoutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen Med överlämnande av tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 52 i anledning av motioner angående olje- och

1965-11-30

Riksdagsskrivelse 1965:381 - höst (pdf, 111 kB)