Dokument & lagar (407 träffar)

Riksdagsskrivelse 1966:345 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr SJf5år 1966 Nr 345 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts skrivelse med överlämnande av redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation, i vad skrivelsen hänvisats till statsutskottet, jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 144 Till Konungen

1966-12-06

Riksdagsskrivelse 1966:345 - höst (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:344 - höst

Nr 31/3373 Riksdagens skrivelse nr år 1966 1 Nr 343 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande

1966-12-06

Riksdagsskrivelse 1966:344 - höst (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:343 - höst

Nr 31/3373 Riksdagens skrivelse nr år 1966 1 Nr 343 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande

1966-12-06

Riksdagsskrivelse 1966:343 - höst (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:350 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 3Sfi359 år 1966 Nr 349 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med anhållan om yttrande över vissa rekommendationer och resolutioner som Europarådets rådgivande församling antagit vid sitt sjuttonde ordinarie möte. Utrikesutskottets utlåtande nr 9 Till

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:350 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:349 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 3Sfi359 år 1966 Nr 349 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med anhållan om yttrande över vissa rekommendationer och resolutioner som Europarådets rådgivande församling antagit vid sitt sjuttonde ordinarie möte. Utrikesutskottets utlåtande nr 9 Till

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:349 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:342 - höst

Riksdagens skrivelse nr 31/131/2 år 1966 16 Nr 341 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 13 förordningen den 1 oktober 1929 nr 307 angående tullrestitution, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 57 Till Konungen Riksdagen får

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:342 - höst (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:341 - höst

Riksdagens skrivelse nr 31/131/2 år 1966 16 Nr 341 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 13 förordningen den 1 oktober 1929 nr 307 angående tullrestitution, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 57 Till Konungen Riksdagen får

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:341 - höst (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:340 - höst

Riksdagens skrivelse nr 33930 år 1966 15 Nr 339 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m. m. jämte i ämnet väckt motion. Bevillningsutskottets betänkande nr 55 Till Konungen Under åberopande av bevillningsutskottets

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:340 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:339 - höst

Riksdagens skrivelse nr 33930 år 1966 15 Nr 339 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m. m. jämte i ämnet väckt motion. Bevillningsutskottets betänkande nr 55 Till Konungen Under åberopande av bevillningsutskottets

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:339 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:338 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr 337338 år 1966 Nr 337 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av riksdagens revisorers berättelse, såvitt avser 3, över den år 1965 av dem verkställda granskningen av statsverket. Tredje lagutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen I anledning av riksdagens revisorers berättelse, såvitt

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:338 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:337 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr 337338 år 1966 Nr 337 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av riksdagens revisorers berättelse, såvitt avser 3, över den år 1965 av dem verkställda granskningen av statsverket. Tredje lagutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen I anledning av riksdagens revisorers berättelse, såvitt

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:337 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:336 - höst

Riksdagens skrivelse nr 3353S6 år 1966 13 2 lag om ändrad lydelse av 4 och 5 lantarbetstidslagen den 4 juni 1948 nr 281 3 lag om ändrad lydelse av 4 och 5 arbetstidslagen den 18 juli 1942 nr 652 för detaljhandeln 4 lag om ändrad lydelse av 4 och 5 arbetstidslagen den 23 maj 1947 nr 216 för hotell, restauranger och

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:336 - höst (pdf, 141 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:335 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 331f335 år 1966 Nr 334 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den It juni 195It nr Jf83 om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna, m. m. Andra lagutskottets utlåtande nr 75 Till Konungen Genom

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:335 - höst (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:334 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 331f335 år 1966 Nr 334 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den It juni 195It nr Jf83 om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna, m. m. Andra lagutskottets utlåtande nr 75 Till Konungen Genom

1966-12-01

Riksdagsskrivelse 1966:334 - höst (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:333 - höst

Riksdagens skrivelse nr 832833 år 1966 11 Nr 332 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om krediter till s. k. familjeskogsbruk. Jordbruksutskottets utlåtande nr 18 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets utlåtande nr 18 i anledning av motionerna 1:330

1966-11-30

Riksdagsskrivelse 1966:333 - höst (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:332 - höst

Riksdagens skrivelse nr 832833 år 1966 11 Nr 332 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om krediter till s. k. familjeskogsbruk. Jordbruksutskottets utlåtande nr 18 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets utlåtande nr 18 i anledning av motionerna 1:330

1966-11-30

Riksdagsskrivelse 1966:332 - höst (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:329 - höst

Riksdagens skrivelse nr 328329 år 1966 9 Nr 328 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion angående avrundning av priset på läkemedel. Andra lagutskottets utlåtande nr 66 Till Konungen I anledning av väckt motion får riksdagen, under åberopande av andra lagutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1966-11-25

Riksdagsskrivelse 1966:329 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:328 - höst

Riksdagens skrivelse nr 328329 år 1966 9 Nr 328 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion angående avrundning av priset på läkemedel. Andra lagutskottets utlåtande nr 66 Till Konungen I anledning av väckt motion får riksdagen, under åberopande av andra lagutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1966-11-25

Riksdagsskrivelse 1966:328 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:331 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 330331 år 1966 Nr 330 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om allmän arbetslöshetsförsäkring. Andra lagutskottets utlåtande nr 70 Till Konungen I anledning av väckta motioner får riksdagen, under åberopande av vad som anförts i andra lagutskottets av riksdagen

1966-11-24

Riksdagsskrivelse 1966:331 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:330 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 330331 år 1966 Nr 330 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om allmän arbetslöshetsförsäkring. Andra lagutskottets utlåtande nr 70 Till Konungen I anledning av väckta motioner får riksdagen, under åberopande av vad som anförts i andra lagutskottets av riksdagen

1966-11-24

Riksdagsskrivelse 1966:330 - höst (pdf, 110 kB)