Dokument & lagar (68 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:141

Riksdagsskrivelse 2016/17:141 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 februari 2017 Björn Söder Claes

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:141 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:141 (pdf, 53 kB)

Socialutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-01-31 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om det maltesiska ordförandeskapets prioriteringar och inför nästa Epsco-rådsmöte.

2017-01-31

Socialutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-01-26 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om nätdroger m.m. Särskilda utredaren Thomas Rolén med medarbetare informerade om slutbetänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser, SOU 2016:93.

2017-01-26

Socialutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-01-19 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Generaldirektör Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om rapporten, Hittar vi hem En kartläggning och analys av den sociala

2017-01-19

Socialutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-01-17 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisionen informerade om rapporten Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården, RiR 2016:29. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering

2017-01-17

Socialutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-12 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En ny hälso- och sjukvårdslag SoU5 Utskottet behandlade proposition 2016/17:43 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade motion 2016/17:3474 av Roger

2017-01-12

Riksdagsskrivelse 2016/17:132

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 januari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-01-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:127

Riksdagsskrivelse 2016/17:127 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:127 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:127 (pdf, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2016-12-08 TID 16.3017.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1

2016-12-08

Socialutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2016-12-08 TID 09.3010.55 11.2011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vårdanalys Myndighetschef Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om tre nya rapporter. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2016-12-08

Socialutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-06 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Agneta Karlsson med medarbetare informerade om förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2016-12-06

Socialutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2016-11-29 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens medicinsk-etiska råd Smer Ordförande Kjell Asplund informerade om rapporten 2016:1 Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. 2

2016-11-29

Socialutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 DATUM 2016-11-24 TID 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor inför Epscorådet den 89 december 2016. Deltagarlista se

2016-11-24

Socialutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2016-11-17 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:12. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet behandlade proposition 2016/17:1, utgiftsområde

2016-11-17

Riksdagsskrivelse 2016/17:44

Riksdagsskrivelse 2016/17:44 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU3 Ett reformerat bilstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:44 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:44 (pdf, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12 DATUM 2016-11-10 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om medgivande att närvara Utskottet medgav att Helén Limén från Utvärderings- och forskningssekretariatet fick närvara under sammanträdet vid punkten 1 på föredragningslistan. 2

2016-11-10

Riksdagsskrivelse 2016/17:33

Riksdagsskrivelse 2016/17:33 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-09

Riksdagsskrivelse 2016/17:33 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:33 (pdf, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11 DATUM 2016-11-08 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:10. 2 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp SoU3y Utskottet fortsatte

2016-11-08

Socialutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10 DATUM 2016-10-27 TID 09.3011.35 11.4511.50 12.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:9. 2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 SoU2 Utskottet

2016-10-27

Socialutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-10-25 TID 09.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om frågor kring assistansersättningen Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, och generaldirektör Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, informerade om frågor kring assistansersättningen.

2016-10-25