Dokument & lagar (719 träffar)

Riksdagsskrivelse 2019/20:284

Riksdagsskrivelse 2019/20:284 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU19 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:284 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:284 (pdf, 51 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:43

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43 DATUM 2020-05-14 TID 10:3011:15 NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Svantorp SPia Nilsson SLars Püss MPatrick

2020-05-14

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 35 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:42

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:42 DATUM 2020-05-14 TID 08:5509:25 NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om Europeiska revisionsrättens rapport om SMF-instrumentet i Horisont 2020 Utskottet överlade med statssekreteraren Malin

2020-05-14

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:42 (docx, 38 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:41

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41 DATUM 2020-05-07 TID 10:3010:55 NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Pia Nilsson S punkterna 17Lars Püss MPatrick Reslow

2020-05-07

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:41 (docx, 33 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:40

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40 DATUM 2020-05-07 TID 08:0008:30 NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om kommissionens vitbok om artificiell intelligens, COM2020 65 Utskottet överlade med statsrådet Anders Ygeman åtföljd

2020-05-07

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:40 (docx, 39 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39 DATUM 2020-04-28 TID 11:0012:30 NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Svantorp SPia Nilsson SLars Püss MPatrick

2020-04-28

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:39 (docx, 29 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:38

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:38 DATUM 2020-04-23 TID 10:0011:05 NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Svantorp SPia Nilsson SLars Püss MPatrick

2020-04-23

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 29 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37 DATUM 2020-04-23 TID 09:3009:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Lärare och elever UbU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU12. M-SD-C-V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-SD-C-V-KD- och L-ledamöterna

2020-04-23

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 31 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:217

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:217 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU17 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:217 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:217 (pdf, 49 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-04-02 TID 08:3008:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:34 och 2019/20:35. Vuxenutbildning UbU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU14.

2020-04-02

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 30 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-03-26 TID 11:5012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:33. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. Den

2020-03-26

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 29 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-03-26 TID 08:0009:55 NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad LPia Nilsson SLars Püss MPatrick Reslow

2020-03-26

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:189

Riksdagsskrivelse 2019/20:189 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 mars 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-03-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:189 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:189 (pdf, 51 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-03-18 TID 15:0015:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:32. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära

2020-03-18

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 27 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-03-17 TID 12:0012:30 12:3513:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att eventuella tillträdande suppleanter i utskottet fick närvara vid sammanträdet. Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade

2020-03-17

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 28 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-03-12 TID 10:0010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:30. Grundläggande frågor om utbildning UbU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU11.

2020-03-12

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-03-10 TID 11:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29. 2 Högskolan UbU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU15. M-SD-C-V-KD- och L-ledamöterna

2020-03-10

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-03-03 TID 11:0012:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Vetenskapsrådet Generaldirektören Sven Stafström, rådsdirektören Maria Thuveson och chefen för avdelningen för forskningspolitik Johan Lindell, samtliga från Vetenskapsrådet, informerade

2020-03-03

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 26 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-02-20 TID 09:0009:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:27. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Gymnasieskolan UbU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

2020-02-20

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 27 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-02-18 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektören Thomas Persson och ställföreträdande generaldirektören Christer Bergqvist, båda från Myndigheten för yrkeshögskolan, informerade

2020-02-18

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 26 kB)