Dokument & lagar (648 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17 DATUM 2018-01-23 TID 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Föredragning av promemorian: Kartläggning av insatser kring skolans arbete för att förebygga och hantera kränkningar som begås via nätet Forskningssekreteraren Lars Eriksson från Utvärderings- och

2018-01-23

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2018-01-18 TID 10:0010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor UbU12 Utskottet behandlade proposition 2017/18:45

2018-01-18

utskottsdokument 2017/18:verk

1001837 46990 DOCPROPERTY Dok beteckning MERGEFORMAT 2017/18 0 0 DOCPROPERTY Dok beteckning MERGEFORMAT 2017/18 STYLEREF 1 Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18 Utbildningsutskottets beredningsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer

2018-01-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:125

Riksdagsskrivelse 2017/18:125 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:125 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:125 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:122

Riksdagsskrivelse 2017/18:122 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:122 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:122 (pdf, 52 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-12-12 TID 11:0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Utbildningsdepartementet med anledning av upprop om sexuella trakasserier och övergrepp i skola och akademin Statsråden Gustav Fridolin, Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson,

2017-12-12

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-12-07 TID 10:0011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Presentation av Riksrevisionens granskningsrapporter: Varför sparar lärosätena En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor och Riktade statsbidrag till skolan nationella prioriteringar

2017-12-07

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-12-05 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti UbU10 Utskottet fortsatte

2017-12-05

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-30 TID 10:0010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Utgiftsområde 15 Studiestöd UbU2 Utskottet behandlade proposition

2017-11-30

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-23 TID 10:0011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2. Information från Utbildningsdepartementet

2017-11-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:52

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 Riksbankens Jubileumsfond Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU8 Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:44

Riksdagsskrivelse 2017/18:44 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov rättvisa, likvärdiga och digitala får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:44 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:44 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:43

Riksdagsskrivelse 2017/18:43 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:43 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:43 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:42

Riksdagsskrivelse 2017/18:42 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:42 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:42 (pdf, 54 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-14 TID 11:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om utkast till rådsslutsatser om halvtidsutvärderingen av jordobservationsprogrammet Copernicus Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark

2017-11-14

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10:0010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Nationella prov rättvisa, likvärdiga och digitala UbU5 Utskottet

2017-11-09

Riksdagsskrivelse 2017/18:32

Riksdagsskrivelse 2017/18:32 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU4 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:32 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:32 (pdf, 53 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2017-11-07

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 10:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om utkast till rådsslutsatser om en ny EU-agenda för högre utbildning Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige

2017-10-26

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-24 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:05. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 UbU1y Utskottet fortsatte behandlingen

2017-10-24