Dokument & lagar (115 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-06 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att supporttekniker Ann-Charlotte Eklund vid enheten it-verksamhetsstöd fick vara närvarande vid sammanträdet. Denna paragraf

2014-02-06

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-04 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att kanslichefen Margareta Hjorth vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2014-02-04

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-23 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

2014-01-23

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-16 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om digital mötestjänst Projektledare Anne Rymer-Rythén, ledningsstaben, informerade inför utskottets övergång till digital mötestjänst. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt

2014-01-16

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-12 TID 8.009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerade om PISA. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 3 Anmälningar

2013-12-12

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-05 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om PIAAC Nationell projektledare för PIAAC Ann-Charlott Larsson, ställföreträdande chef för IFAU docent Erik Mellander, kansliråd Carina Lindén och ämnesråd Peter Johansson, Utbildnings-departementet,

2013-12-05

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-03 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 15 Studiestöd UbU2 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-12-03

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-28 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2013-11-28

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-21 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Broms vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet

2013-11-21

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-14 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen UbU1y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande

2013-11-14

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-12 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Broms vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet

2013-11-12

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Ramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning

2013-11-05

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-24 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor Forskningsråd Magnus Härviden och utbildningsråd Carl-Albert Hjelmborn, Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen samt kansliråd Åsa Petri, Utbildningsdepartementet

2013-10-24

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 i de delar som avsåg

2013-10-22

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-17 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Minskade krav på dokumentation i skolan UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:195 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2013/14:UbU5 S- och MP ledamöterna

2013-10-17

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors

2013-10-15

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 10.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-10-03

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-26 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:1. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors

2013-09-26

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordförande i utskottet under perioden den 19 septemberden 8 december 2013 Utskottet beslutade utse Betty Malmberg att vara ordförande i utskottet under perioden den 19 septemberden 8 december

2013-09-19

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-06-18 TID 08.0008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU-förslag om Copernicus-programmet Departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, informerade om Copernicus-programmet. 2 EU-förslag om Copernicus-programmet

2013-06-18