Dokument & lagar (578 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2018-01-18 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av Försvarsberedningens delrapport Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 20212025 Ds 2017:66 Försvarsberedningens ordförande Björn von

2018-01-18

utskottsdokument 2017/18:verk

1001837 46990 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 0 0 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 STYLEREF 1 Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18 Försvarsutskottets beredningsområde Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen

2018-01-01

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-12-07 TID 10.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet FöU4 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:213 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:FöU4. M-SD-C-L-

2017-12-07

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-12-05 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Pesco av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, ämnessakkunnige Christian Madsen, departementssekreterarna Roza

2017-12-05

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-30 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12. 2 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel FöU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition

2017-11-30

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-23 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om cybersäkerhetsarbetet hos Säkerhetspolisen SäpoFörsvarets radioanstalt FRA och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must Generaldirektör Anders Thornberg, enhetschef Fredrik

2017-11-23

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-21 TID 11.0011.50 11.5512.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterarna Roza Nermany och Nujin Tasci, politiskt sakkunnige Anders

2017-11-21

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-16 TID 10.0011.35 17.0017.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten informerade om arbetet med personalförsörjning av det militära försvaret

2017-11-16

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet inför FAC försvar Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, departementssekreterarna Roza Nermany och Erica Altby samt

2017-11-09

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11.0011.55 18.0019.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Göran Mårtensson, chefen för Gripen Vidmakthållande Peter Axelsson och informationschefen för Informationsstaben Toni Eriksson

2017-11-07

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Start för Europeiska försvarsfonden FöU10 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2017 295. Utskottet justerade utlåtande 2017/18:10. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Justering av protokoll

2017-10-26

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 10.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen FöU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:199 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:FöU2. KD-ledamoten anmälde en

2017-10-19

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner FöU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2016/17:215. Utskottet justerade yttrande 2017/18:FöU2y.

2017-10-17

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. 2 Start för Europeiska försvarsfonden FöU10 Utskottet inledde granskningen av KOM2017 295. Ärendet bordlades. 3 Sveriges sjöterritorium

2017-10-12

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Det europeiska försvarets framtid FöU1y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid KOM2017

2017-10-10

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:3 (docx, 27 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-28 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén, överste Niclas T Karlsson och politiskt sakkunnige Ingrid Ask informerade om försvarsmaktsövning Aurora 17, internationella insatser och

2017-09-28

utskottsdokument 2016/17:verk

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utskottets beredningsområde Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen 1992:1403 om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig för

2017-09-25

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-21 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återrapport från informella försvarsministermötet av Försvarsdepartementet Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, ämnessakkunnige Erik Berglund och departementssekreterare Erica Altby

2017-09-21

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:1 (docx, 30 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:45

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45 DATUM 2017-08-17 TID 13.3014.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredraganden Britt-Marie Hartvig från utrikesutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information om konsekvenserna

2017-08-17

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:44

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44 DATUM 2017-07-25 TID 11.0013.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om konsekvenserna för totalförsvaret och om eventuella åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet

2017-07-25