Dokument & lagar (131 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-01-13 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information om läget i WTO-förhandlingarna. Härvid närvarade även politiskt sakkunnige Gustav

2009-01-13

Näringsutskottets protokoll 2008/09:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2008-12-16 TID 15.00 15.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2008/09:95 om staten som huvudman för bolag med verksamhet

2008-12-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2008-12-16 TID 11.20 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Fråga om yttrande till finansutskottet Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2008/09:95

2008-12-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:15

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-12-11 TID 08.00-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter m.m. Utskottet överlade med Jordbruksminister Eskil Erlandsson åtföljd av tjänstemännen Eva Sjögren,

2008-12-16

Justitieutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13  DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID kl. 11.00-12.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Brottsförebyggande rådet Generaldirektör Jan Andersson med medarbetare informerar. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 2 december 2008. 3  Handlingsplan

2008-12-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2008-12-11 TID 14.00 14.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information om ny proposition

2008-12-11

Näringsutskottets protokoll 2008/09:19

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2008-12-11 TID 09.30 09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att föredragande Kristina Padrón från finansutskottet får närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll

2008-12-11

Näringsutskottets protokoll 2008/09:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2008-12-09 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträde Utskottet beslutade att föredragande Kristina Padrón från finansutskottet får närvara under sammanträdet t.o.m. sammanträdespunkten Information från Utrikesdepartementet.

2008-12-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:14

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-12-09 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter från Veterinärer i Sverige uppvaktade utskottet med anledning av den pågående vaccinationen mot blåtunga. 2 Justering av protokoll Protokollet från utskottets

2008-12-09

Justitieutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12  DATUM Tisdagen den 9 december 2008 TID kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Australiens ambassad Vice konsul Tara Leaney lämnar allmän information om Australien inför utskottets resa. 2  Information från Nya Zeelands ambassad Ambassadör Barbara

2008-12-09

Näringsutskottets protokoll 2008/09:17

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-04 TID 09.30 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 16. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information inför TTE-rådets möte

2008-12-04

Näringsutskottets protokoll 2008/09:16

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-02 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 15. 2 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar Utskottet behandlade proposition 2008/09:57 om vissa skyldigheter för innehavare

2008-12-02

Justitieutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11  DATUM Tisdagen den 2 december 2008 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 och den 20 november 2008. 2  Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen

2008-12-02

Näringsutskottets protokoll 2008/09:15

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-11-27 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 14. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådets

2008-11-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:13

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-27 TID 08.00-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om bekämpande av avskogning och skogsdegradering Utskottet överlade med statssekreterare Åsa-Britt Karlsson åtföljd av tjänstemännen Lars-Åke Erikson,

2008-11-27

Näringsutskottets protokoll 2008/09:14

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-11-25 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 13. 2 Statliga företag Utskottet behandlade skrivelse 2007/08:120 med 2008 års redogörelse för företag med statligt ägande samt Riksrevisionens

2008-11-25

Näringsutskottets protokoll 2008/09:13

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-20 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Utgiftsområde 21 Energi Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde

2008-11-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:12

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-20 TID 08.00-08.20  09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför extrainsatt Jordbruks- och fiskeråd Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare lämnade information inför extrainsatt Jordbruks- och fiskeråd den

2008-11-20

Justitieutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10  DATUM Tisdagen den 20 november 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, rättssakkunnige

2008-11-20

Näringsutskottets protokoll 2008/09:12

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 10 och 11. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09: 73

2008-11-18