Dokument & lagar (88 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-19 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Bussföretag, K2 Nationellt kunskapscentrum, Volvo Bussar AB och Nobina Sverige AB Branschchef och vice vd Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag, centrumföreståndare

2015-11-19

Trafikutskottets protokoll 2015/16:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-10 TID Kl. 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet och Trafikverket Infrastrukturminister Anna Johansson från Näringsdepartementet, generaldirektör Lena Erixon samt underhållschef Anna Lundman, båda från Trafikverket,

2015-11-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID Kl. 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Senarelagt införande av redovisningscentraler TU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:16. Utskottet justerade

2015-11-05

Trafikutskottets protokoll 2015/16:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Ändring i lagen om vägtrafikregister TU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:143. Utskottet justerade betänkandet

2015-11-03

Trafikutskottets protokoll 2015/16:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-22 TID Kl. 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition

2015-10-22

Trafikutskottets protokoll 2015/16:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-20 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Ändring i lagen om vägtrafikregister TU3 Utskottet behandlade proposition 2014/15:143. Ärendet bordlades. 3 Ramen för utgiftsområde

2015-10-20

Trafikutskottets protokoll 2015/16:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet marknadsöppning Utskottet överlade med infrastrukturminister Anna Johansson om det fjärde järnvägspaketets marknadsdel, dvs. förslaget till ändring

2015-09-29

Trafikutskottets protokoll 2015/16:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 TID Kl. 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Göran Lindell Cblivande suppleant i trafikutskottet, fick närvara under sammanträdet. 2 Verksamhetsplanering hösten 2015 Information lämnades om utskottets

2015-09-22