Dokument & lagar (29 träffar)

utskottsdokument 2009/10:247118

Skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2009/10 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde Skatt, tull och exekution

2010-09-22

Skatteutskottets protokoll 2009/10:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-09-07 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Föredrogs för subsidiaritetsprövning Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten

2010-09-07

Skatteutskottets protokoll 2009/10:27

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-06-15 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hålla en parentation till minne av Jörgen Johansson c som avlidit. Minnesstunden avslutades med en stunds tystnad. 1 Finansdepartementet Statssekreterare Hans

2010-06-15

Skatteutskottets protokoll 2009/10:26

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-06-03 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström och medarbetarna Tomas Nordström, Mikael Pyka och Lena Unemo, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor med anledning av Riksrevisionens rapport

2010-06-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:25

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-05-20 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:24. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att sammanträdet tisdagen den 25 maj ställs

2010-05-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-05-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:23. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. De två första skrivelserna på listan över inkomna handlingar som sänts

2010-05-06

Skatteutskottets protokoll 2009/10:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-22 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:22. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Koncernavdrag i vissa fall Föredrogs proposition 2009/10:194.

2010-04-22

Skatteutskottets protokoll 2009/10:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-20 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:21. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Internationell skattekontroll Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens

2010-04-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-04-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Vice ordföranden, som ledde dagens sammanträde, hälsade Göran Montan m särskilt välkommen till dagens sammanträde och informerade även om att Agneta Berliner fp valts till ordinarie ledamot i utskottet.

2010-04-15

Skatteutskottets protokoll 2009/10:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-25 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson informerade och besvarade frågor om Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag Handlings- plan med anledning av den ansträngda ekonomin2

2010-03-25

Skatteutskottets protokoll 2009/10:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-09 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:18. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Jobbskatteavdrag Föredrogs Riksrevisionens redogörelse 2009/10:RRS15.

2010-03-09

Skatteutskottets protokoll 2009/10:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:17. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Vårens ärendeplan Kanslichefen föredrog ärendeplan och sammanträdesplan

2010-03-04

Skatteutskottets protokoll 2009/10:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-02-18 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:16. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att en förfrågan om deltagande till studiebesöket

2010-02-18

Skatteutskottets protokoll 2009/10:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-16 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:15. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att de frågor ledamöterna önskar diskutera

2010-02-16

Skatteutskottets protokoll 2009/10:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-09 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Claes Norgren, Jesper Antelius, Christian Andersson och Anna Hansson informerade och besvarade frågor om gransknings-rapporterna om jobbskatteavdraget och internationell skattekontroll.

2010-02-09

Skatteutskottets protokoll 2009/10:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-02 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:13. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att företrädare för Riksrevisionen kommer till utskottssammanträdet

2010-02-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-01-28 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:12. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att OECD-resan tillsammans med finansutskottet äger rum

2010-01-28

Skatteutskottets protokoll 2009/10:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-26 TID 11.05 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Christer Eriksson c välkommen till utskottet som extra suppleant under Jörgen Johanssons c ledighet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:11. 2 Inkomna handlingar,

2010-01-26

Skatteutskottets protokoll 2009/10:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-12-03 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:10. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag Fortsattes

2009-12-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-24 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt RO 10:3 om EU frågor Utskottet överlade med statssekreterare Ingemar Hansson åtföljd av finansrådet Per Classon, båda från Finansdepartementet, om: 1. Bekämpande av momsbedrägerier

2009-11-24

Paginering