Dokument & lagar (125 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:34

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM Torsdagen den 25 mars 2010 TID 09.0009.02 09.5010.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Elin Johansson och Fredric Sunesson får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll

2010-03-25

utskottsdokument 2009/10:23CF0D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM Torsdagen den 25 mars 2010 TID 09.02-09.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 23 mars 2010 justerades. 2 Granskningsärende 3 Granskning av statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning

2010-03-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM Tisdagen den 23 mars 2010 TID 11.0211.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Elin Johansson och Fredric Sunesson får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av KU43 Prövning av fråga om tillämpligheten

2010-03-23

utskottsdokument 2009/10:23B051

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 23 mars 2010 TID 11.10-11.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan inkom den 17

2010-03-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:32

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM Torsdagen den 18 mars 2010 TID 09.0009.14 10.1510.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Elias Giertz och praktikanten Elin Johansson får vara närvarande vid dagens sammanträde, dock ej under punkterna

2010-03-18

utskottsdokument 2009/10:23AEA2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM Torsdagen den 18 mars 2010 TID 09.14-09.15 09.30-10.15 10.18-10.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 16 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan

2010-03-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:31

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 16 mars 2010 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Elias Giertz och praktikanten Elin Johansson får vara närvarande vid dagens sammanträde. 2 Information om aktuella EU-frågor

2010-03-16

utskottsdokument 2009/10:23ABE5

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM Tisdagen den 16 mars 2010 TID 11.21-12.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att tre nya granskningsanmälningar inkom

2010-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:30

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 mars 2010 justerades. 2 Ärendeplan Kanslichefen anmälde och föredrog utsänd preliminär ärendeplan för våren 2010.

2010-03-11

utskottsdokument 2009/10:23AA2D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID 09.15-10.00, 10.15-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan inkom

2010-03-11

Skatteutskottets protokoll 2009/10:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-09 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:18. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Jobbskatteavdrag Föredrogs Riksrevisionens redogörelse 2009/10:RRS15.

2010-03-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:29

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM Tisdagen den 9 mars 2010 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 mars 2010 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2009/10:117

2010-03-09

utskottsdokument 2009/10:23CF0B

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 9 mars 2010 TID 11.05-11.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 mars 2010 justerades. 2 Granskningsärende 26 Näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning

2010-03-09

Skatteutskottets protokoll 2009/10:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:17. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Vårens ärendeplan Kanslichefen föredrog ärendeplan och sammanträdesplan

2010-03-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:28

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 4 mars 2010 TID 09.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, rättschefen Per Hall, ämnesrådet Ulf Wallentheim, kanslirådet Mathias Säfsten,

2010-03-04

utskottsdokument 2009/10:23A664

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 4 mars 2010 TID 10.12-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 mars 2010 justerades. 2 Granskningsärende 19 Utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska

2010-03-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den18 februari 2010 justerades. 2 Åtalsärende Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 052-1375-2009/10. Skrivelsen

2010-03-02

utskottsdokument 2009/10:23A3BE

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID 11.10-12.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 februari 2010 justerades. 2 Anmälningar Bitr. kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan inkommit

2010-03-02

Skatteutskottets protokoll 2009/10:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-02-18 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:16. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att en förfrågan om deltagande till studiebesöket

2010-02-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:26

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 18 februari 2010 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Petter Löberg s välkommen till utskottet som suppleant. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praktikanten Patricia de Guzmán Valdevieso

2010-02-18