Dokument & lagar (125 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2009/10:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting Tomas Eurenius, Finansdepartementet, Eva Mårtensson och Christina Olsson, Skatteverket, Anna Sandberg Nilsson,

2009-11-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM Torsdagen den 12 november 2009 TID 09.0009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

2009-11-12

utskottsdokument 2009/10:23232D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Torsdagen den 12 november 2009 TID 09.12-09.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade ärendet angående Frågeinstituten.

2009-11-12

Skatteutskottets protokoll 2009/10:7

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades, efter ett tillägg i 3, protokoll 2009/10:6. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Utskottet beslutade att inte ta emot någon uppvaktning

2009-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.0011.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Emma Lindström får vara närvarande vid dagens sammanträde och vid sammanträdet torsdagen den 12 november 2009. 2 Justering

2009-11-10

utskottsdokument 2009/10:23232C

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.26-11.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 5 november 2009 justerades. 2 Underrättelseskyldighet i utrikespolitiska frågor Utskottet behandlade

2009-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:6

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2009 justerades. 2 Studiebesök Utskottet beslutade att besöka Datainspektionen den 2 december 2009. 3

2009-11-10

Skatteutskottets protokoll 2009/10:6

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-05 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hans Hegeland, föredragande vid finansutskottet  men för närvarande också tjänstgörande vid EU-nämnden hälsades välkommen att närvara under punkten 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar

2009-11-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:7

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 09.0009.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 november 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

2009-11-05

utskottsdokument 2009/10:231D21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 09.16-09.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 november justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att Ylva Johansson sThomas Nihlén mp och

2009-11-05

Skatteutskottets protokoll 2009/10:5

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-03 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Ann-Charlott Tunved välkommen till utskottet som extra föredragande. 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:4. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar,

2009-11-03

utskottsdokument 2009/10:231CF7

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.28-11.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att Thomas Bodström s lämnat in en granskningsanmälan

2009-11-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:4

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-22 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:3. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att motionstiden är förlängd till den 11 november

2009-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:5

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 09.0009.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Information av riksdagsdirektören m.fl. Riksdagsdirektören Anders Forsberg, administrative direktören Per Bengtsson och ekonomichefen

2009-10-22

utskottsdokument 2009/10:231C55

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 09.44-09.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 20 oktober 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade granskningsärendet angående Frågeinstituten.

2009-10-22

Skatteutskottets protokoll 2009/10:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-20 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket och Tullverket Generaldirektör Mats Sjöstrand och överdirektör Erica Wass, Skatteverket samt generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl, Tullverket, informerade och

2009-10-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:4

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.0011.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse

2009-10-20

utskottsdokument 2009/10:23154E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.16-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet Utnämningsmakten.

2009-10-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:3

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 09.0209.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 oktober 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion

2009-10-15

utskottsdokument 2009/10:23156A

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 09.24-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 september 2009 justerades. 2 Bidragsgivning till organisationer Utskottet behandlade granskningsärendet

2009-10-15