Dokument & lagar (350 träffar)

Riksdagsskrivelse 1891:31

Riksdagens Skrifvelse, N:o 31. 1 N:o 31, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1891. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrif velse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen. I afseende å regleringen af utgifterna under

1891-05-06

Riksdagsskrivelse 1891:31 (pdf, 206 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:59

Riksdagens Skrifvelse N:o 59. 9 JST:o 59. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1891-Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maf.ts proposition angående ändrad lydelse af 3 och 22 af förordningen angående patent. Lagutskottets utlåtande n:o 36.Till Konungen. I anledning

1891-05-05

Riksdagsskrivelse 1891:59 (pdf, 119 kB)