Dokument & lagar (1 träffar)

ekdep 1902:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-Jiomiterades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 15 maj 1902, kl. 11 f. m. Koiniterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1 med anledning af väckt motion om medgifvande af kopiering af framlidne grefve Arvid F:son Posses i kammarens plenisal

1902-05-15