Dokument & lagar (193 träffar)

EU-nämndens dokument 2015/16:32

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-03-11 TID 09.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-03-11

Skatteutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-10 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att EU-samordningen och Sieps

2016-03-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-03-10 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från TCO Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, och Lisa Wärn, kommunikationschef, informerade om TCO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Integration AU6 Utskottet

2016-03-10

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:33

1  Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Kabinettssekreterare Annika Söder finns med oss per telefon från Bryssel. Anf. 2  Kabinettssekreterare ANNIKA SÖDER: Jag vill tacka

2016-03-07

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:31

1  Informellt möte med EU:s stats och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Nu har kabinettssekreterare Annika Söder anslutit sig till mötet från Bryssel. Anf. 2  Kabinettssekreterare ANNIKA SÖDER: Herr ordförande

2016-03-07

EU-nämndens dokument 2015/16:33

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-03-07 telefonsammanträde TID 22.15 23.00 23.59 00.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt

2016-03-07

EU-nämndens dokument 2015/16:31

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-03-07 telefonsammanträde TID 12.35 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2016-03-07

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:30

1  Möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 7 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, statsministern God morgon, kabinettssekreteraren med medarbetare God morgon, ni som tittar på oss på tv Vi samråder

2016-03-04

EU-nämndens dokument 2015/16:30

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-03-04 TID 08.3010.45 10.5512.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-03-04

Skatteutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 10.00-10.30 10.50-11.00 11.30-11.35 11.40-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 13 på

2016-03-03

Skatteutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-03-01 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Punktskatter SkU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:SkU18. M-SD-C-L-

2016-03-01

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:29

1  Miljö Klimat- och miljöminister Åsa Romson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 16 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 4 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar klimat- och miljöministern välkommen. Första punkten är återrapport från den

2016-02-26

EU-nämndens dokument 2015/16:29

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-02-26 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-02-26

Skatteutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-25 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Urban Rydin, skatteansvarig och Katarina Bartels, skattejurist Lantbrukarnas Riksförbund LRF informerade angående skattefrågor som påverkar jord- och skogsbruk. 2 Justering

2016-02-25

Skatteutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-23 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 En ny tullag SkU21 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-02-23

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:28

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 34 december 2015 Återrapport från informellt ministermöte den 2526 januari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga

2016-02-19

EU-nämndens dokument 2015/16:28

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-02-19 TID 09.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-02-19

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:27

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1819 februari Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar mötet och välkomnar statsministern, kabinettssekreteraren, statssekreterare och övriga medarbetare hit. Vi har samråd inför Europeiska rådet. Jag välkomnar statsministern

2016-02-17

EU-nämndens dokument 2015/16:27

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-02-17 TID 14.0015.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-02-17

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:26

1  Information om informationssäkerhet EU-nämnden behandlade under denna paragraf frågor om it- och informationssäkerhet. Inga uppteckningar gjordes. 2  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 januari 2016 Information och samråd inför

2016-02-12