Dokument & lagar (193 träffar)

EU-nämndens dokument 2015/16:26

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-02-12 TID 09.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-02-12

Skatteutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-11 TID Kl.10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade att kansliet kommer hålla

2016-02-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-11 TID 10.0010.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska ESF-rådet Rådet för Europeiska socialfonden Generaldirektör Lars Lööw informerade om Svenska ESF-rådets verksamhet och aktuella frågor. 2 Skärpta åtgärder

2016-02-11

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:25

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 januari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 februari 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2016-02-10

EU-nämndens dokument 2015/16:25

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-02-10 TID 14.3015.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-02-10

Skatteutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-09 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 och 2 på föredragningslistan.

2016-02-09

Skatteutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-04 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om seminariet om skatteutskottets utvärdering av fiskala effekter av punktskattshöjningar

2016-02-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2016-02-02

Skatteutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Joakim Skotheim, utredare på utvärderings- och forskningssekretariatet, välkommen till dagens sammanträde för att informera om utvärderingsrapporten enligt punkt 4 på föredragningslistan.

2016-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Tillförordnad enhetschef Nina Gustafsson Åberg, projektledare Erik Trollius och revisor Fredrik Bonander informerade om Riks-revisionens rapport

2016-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-21 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation SO Ordföranden Harald Petersson informerade om SO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande

2016-01-21

Skatteutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-19 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Cecilie Tenfjord-Toftby M särskilt välkommen som ny ledamot i utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2015/16:13 och 2015/16:14. 2 Kanslimeddelanden

2016-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-19 TID 11.00 11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Inspektionen för arbetslöshets- försäkringen IAF Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren informerade om IA F:s verksamhet och aktuella frågor. Vid informationen närvarade

2016-01-19

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:24

1  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 januari 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Innan vi börjar mötet vill jag informera om att det i den

2016-01-15

EU-nämndens dokument 2015/16:24

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-01-15 TID 09.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-01-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-14 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Carina Gunnarsson informerade om Medlingsinstitutets verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande av

2016-01-14

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:23

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 januari 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2016-01-13

EU-nämndens dokument 2015/16:23

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-01-13 TID 09.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2016-01-13

Skatteutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-12 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Maria Malmer Stenergard M som ny suppleant i utskottet och Annelie Jonsson som utskottsassistent på kansliet fr.o.m. den 1 februari 2016 särskilt välkomna till dagens sammanträde.

2016-01-12

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:22

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska unionens råd den 1718 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar statsministern till mötet. Vi har redan klarat av alla formaliteter, så statsministern kan börja med återrapporteringen omedelbart. Anf. 2  Statsminister STEFAN

2015-12-18