Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1993/94:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU8y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbefemarknadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition  1993/94:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU8 (pdf, 1804 kB)

Yttrande 1993/94:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU7y Förändringar i lönegarantisystemet Till lagutskottet Lagufekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet jämte de motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU7 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1993/94:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU6y Delad makt delat ansvar föräldraförsäkringen 1993/94 AU6y Till socialförsäkringsutskottet Inledning Till arbetsmarknadsutekottet har hänvisate regeringens proposition 1993/94:147 om jämställdhetepolitiken. Propositionen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU6 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1993/94:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU5y Ledighet för vård av barn Till socialutskottet Socialutekottet har berett arbetemarknadsutekottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner. Utskottet yttrar sig i det

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU5 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1993/94:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU4y Resurser till naturvård 1993/94 AU4y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motionerna 1993/94:Jo607 av Tuve Skånberg kdsI993/94:Jo653

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1993/94:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU3y Arbetsmarknadspolitiska medel till skogspolitiken 1993/94 AU3y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Jo311 av Margareta

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU3 (pdf, 102 kB)

Yttrande 1993/94:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU2y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 AU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett arbefemarknadsufekottet tillSlle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU2 (pdf, 340 kB)

Yttrande 1993/94:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AUly Konsekvensanalyser i regeringens propositioner Till konstitutionsutskottet Arbetsmarknadsutekottet har berette tillSlle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner avlämnade

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU1 (pdf, 93 kB)