Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1987/88:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:5y TJ:y:om länsstyrelsernas naturvårdsenheter m.m.JoU 1987/88:5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 9 februari 1988 berett jordbruksut skottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1987/88:Bo264

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1987/88:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:4 y om handeln med jordbruksprodukter m.m. JoU 1987/88:4 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 februari 1988 berett jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över motion 1987/88:N301 av Hädar Cars

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU4 (pdf, 66 kB)

Yttrande 1987/88:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:3 y om miljöaspekter på trafikpolitiken prop. 1987/88:50 JoU 1987/88:3 y Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över de/5 vissa under allmänna motionstiden 1988 väckta

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU3 (pdf, 831 kB)

Yttrande 1987/88:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:2 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen JoU 1987/88:2 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har genom beslut den 4 februari 1988 berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU2 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1987/88:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:1 y om offentliga utskottsutfrågningar JoU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 20 oktober 1987 beslutat bereda övriga utskott möjlighet att yttra sig över proposition 1987/88:22

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU1 (pdf, 46 kB)

Yttrande 1987/88:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om datapolitik i statsförvaltningen AU 1987/88:2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över, proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU2 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1987/88:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:1 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen AU 1987/88:1 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU1 (pdf, 294 kB)