Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1987/88:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:6 y om reglerna för sammansättningen av löntagarfondstyrelserna KU 1987/88:6 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett konstitufionsutskottet tillfälle att yttra sig över två motioner 1986/87:N359 och

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU6 (pdf, 60 kB)

Yttrande 1987/88:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:5 y om riksdagens revisorer och deras kansli jämte motion KU 1987/88:5 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utskottet tillfälle att avge yttrande rörande proposition 1987/88:100 bilaga 17 Riksdagen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU5 (pdf, 106 kB)

Yttrande 1987/88:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:4 y angående Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 jämte motioner KU 1987/88:4 y. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU4 (pdf, 184 kB)

Yttrande 1987/88:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:3 y om överlämnande av förvaltningsuppgift till utländsk medborgare prop. 1987/88:26 och motion 1987/88:Ju6 KU 1987/88:3 y Till justitieutskottet Justitieutskottet har hemställt om konstitutionsutskottets yttrande

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU3 (pdf, 132 kB)

Yttrande 1987/88:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:2 y angående förslag om Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond förs. 1987/88:6 KU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över de konstitutionella

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU2 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1987/88:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1986/87:158 om ny organisation för folkbokföring samt motioner KU 1987/88:1 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över deb proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU1 (pdf, 113 kB)

Yttrande 1987/88:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om datapolitik i statsförvaltningen AU 1987/88:2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över, proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU2 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1987/88:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:1 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen AU 1987/88:1 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU1 (pdf, 294 kB)