Dokument & lagar (696 träffar)

Motion 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition I propositionen föreslås vissa punktinsatser när det


Utskottsberedning: -1988/89:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. (c) (pdf, 113 kB)

Motion 1987/88:A51 av Nils-Olof Gustafsson och Margareta Winberg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A51 av Nils-Olof Gustafsson och Margareta Winberg bådas Mot med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till 1987/88 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition A51-53 Arbetsmarknadssituationen

1988-05-11

Motion 1987/88:A51 av Nils-Olof Gustafsson och Margareta Winberg (pdf, 82 kB)

Motion 1987/88:A52

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 A52 avAlfWennerforsm.fi. med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition 1. Arbetsmarknadsutbildning Regeringen tar i kompletteringspropositionen

1988-05-10

Motion 1987/88:A52 (pdf, 82 kB)

Motion 1987/88:Sk55 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk55 av Knut Wachtmeister m. fl. m med anledning av riksdagens revisorers förslag 1987/ Mot. 88:17 angående begränsning av statliga bolags rätt till 1987/88 förlustavdrag vid beskattningen Sk55 Revisorerna föreslår att rätten

1988-04-28

Motion 1987/88:Sk55 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) (pdf, 86 kB)

Motion 1987/88:Sk54 av Kjell Johansson m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk54 av Kjell Johansson m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 Propositionen innehåller vissa förändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1990 års allmänna

1988-04-22

Motion 1987/88:Sk54 av Kjell Johansson m. fl. (fp) (pdf, 84 kB)

Motion 1987/88:Sk53 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk53 av Knut Wachtmeister m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 De höjda taxeringsvärden som beror dels på allmänt stigande marknadsvärde, dels på fastighetens läge

1988-04-22

Motion 1987/88:Sk53 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) (pdf, 165 kB)

Motion 1987/88:Sk52 av Agne Hansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk52 av Agne Hansson m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:164 om vissa frågor Mot. inför allmän fastighetstaxering år 1990 1987/88 Sk52 54 I denna motion föreslår vi att man vid taxeringen skall beakta situationer där attraktiva

1988-04-21

Motion 1987/88:Sk52 av Agne Hansson m. fl. (c) (pdf, 166 kB)

Motion 1987/88:Sk51 av Britta Bjelle m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk51 av Britta Bjelle m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:168 om ändring i lagen 1951:442 om förhandsbesked i taxeringsfrågor I propositionen föreslås en förlängning av det till riksskatteverket knutna allmänna ombudets

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk51 av Britta Bjelle m. fl. (fp) (pdf, 73 kB)

Motion 1987/88:Sk49 av Ivar Franzén m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk49 av Ivar Franzén m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:163 om ändring i lagen 1957:262 om allmän energiskatt, m. m. I proposition 1987/88:163 behandlas vissa frågor som rör beskattningen av el som förbrukas i s. k. avkopplingsbara

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk49 av Ivar Franzén m. fl. (c) (pdf, 85 kB)

Motion 1987/88:Sk47 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk47 av Bengt Westerberg m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:156 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper Regeringen föreslår i propositionen att basen för skatt på värdepapper vidgas till

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk47 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 100 kB)

Motion 1987/88:Sk46 av Carl Bildt m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk46 av Carl Bildt m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:156 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet motsätter sig bestämt den utvidgning av omsättningsskatten

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk46 av Carl Bildt m. fl. (m) (pdf, 184 kB)

Motion 1987/88:Sk45 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk45 av Lars Werner m. fl. vpk med anledning av prop. 1987/88:156 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper Regeringen lägger i propositionen fram ett förslag till införande av den s. k. valpskatten.

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk45 av Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 86 kB)

Motion 1987/88:Sk48 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk48 av Lars Werner m. fl. vpk med anledning av prop. 1987/88:163 om ändring i lagen 1957:262 om allmän energiskatt, m. m. Vpk yrkar avslag på föreliggande proposition. De avkopplingsbara elpannorna tillkom i mitten av 1980-talet

1988-04-19

Motion 1987/88:Sk48 av Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 73 kB)

Motion 1987/88:Sk44 av Stig Josefson m. fl. (c) k

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk44 s av Stig Josefson m. fl. c k med anledning av prop. 1987/88:156 om ändringar i Mot. lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa 1987/88 värdepapper Sk44-47 Det är avgörande för en effektiv ekonomi att man stimulerar

1988-04-13

Motion 1987/88:Sk44 av Stig Josefson m. fl. (c) k (pdf, 96 kB)

Motion 1987/88:Sk43 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk43 55 av Knut Wachtmeister m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:111 om Mot. dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet 1987/88 I Sveriges avtal med främmande stater om undvikande av dubbelbeskattning av inkomster

1988-04-11

Motion 1987/88:Sk43 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) (pdf, 89 kB)

Motion 1987/88:A50 av Börje Hörnlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A50 av Börje Hörnlund m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring, m. m. Arbetslöshetsförsäkringens grundläggande syfte skall vara att garantera en ekonomisk

1988-04-11

Motion 1987/88:A50 av Börje Hörnlund m. fl. (c) (pdf, 169 kB)

Motion 1987/88:A49 av Elver Jonsson m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 A49 av Elver Jonsson m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring, m. m. I proposition 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring

1988-04-11

Motion 1987/88:A49 av Elver Jonsson m. fl. (fp) (pdf, 122 kB)

Motion 1987/88:A48 av Alf Wennerfors m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A48 av Alf Wennerfors m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring, m. m. I den moderata partimotionen med anledning av denna proposition föreslås att regeringens

1988-04-11

Motion 1987/88:A48 av Alf Wennerfors m. fl. (m) (pdf, 73 kB)

Motion 1987/88:A47 av Rune Rydén (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A47 av Rune Rydén m med anledning av prop. 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring, m.m. Arbetslösheten är ett allvarligt socialt och ekonomiskt problem. Den öppna arbetslösheten i Europa

1988-04-11

Motion 1987/88:A47 av Rune Rydén (m) (pdf, 111 kB)

Motion 1987/88:A46 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 A46 av Lars Werner m. fl. vpk med anledning av prop. 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring, m. m. Regeringens ändringsförslag i arbetslöshetsförsäkringen är ett steg framåt. Karensdagarna

1988-04-11

Motion 1987/88:A46 av Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 100 kB)