Dokument & lagar (29 träffar)

Yttrande 1987/88:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om datapolitik i statsförvaltningen AU 1987/88:2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över, proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU2 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1987/88:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:1 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen AU 1987/88:1 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU1 (pdf, 294 kB)

Proposition 1987/88:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Prop. 1987/88:176 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 maj 1988 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandens


Utskottsberedning: --1988/89:SkU13 1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1987/88:176 (pdf, 8124 kB)

Proposition 1987/88:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:168 om ändring i lagen 1951:442 om förhandsbesked i taxeringsfrågor Prop. 1987/88:168 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 mars 1988. Pä regeringens

Följdmotioner: 4

Proposition 1987/88:168 (pdf, 147 kB)

Proposition 1987/88:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxeringar 1990 Prop. 1987/88:164 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 24 mars 1988 för den åtgärd och del ändamål som

Följdmotioner: 6

Proposition 1987/88:164 (pdf, 2226 kB)

Proposition 1987/88:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:163 om ändring i lagen 1957:262 om allmän  Prop. energiskatt, m. m. 1987/88:163 Regeringen föreslår riksdagen alt anla de förslag som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 24 mars 1988. På regeringens

Följdmotioner: 4

Proposition 1987/88:163 (pdf, 230 kB)

Proposition 1987/88:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:159 om ny vägtrafikskattelagstiftning m Prop. 1987/88:159 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 mars 1988. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

1987-12-31

Proposition 1987/88:159 (pdf, 4463 kB)

Proposition 1987/88:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:156 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper Prop. 1987/88:156 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 mars 1988.

Följdmotioner: 8

Proposition 1987/88:156 (pdf, 3271 kB)

Proposition 1987/88:132

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:132 om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva, m. m. Prop. 1987/88:132 Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som

1987-12-31

Proposition 1987/88:132 (pdf, 936 kB)

Proposition 1987/88:114

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring, m. m. Prop. 1987/88:114 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 10 mars 1988.

1987-12-31

Proposition 1987/88:114 (pdf, 3924 kB)

Proposition 1987/88:111

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:111 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet  1987/88:111 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 3 mars 1988. På regeringens vägnar

Följdmotioner: 2

Proposition 1987/88:111 (pdf, 1960 kB)

Proposition 1987/88:105

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:105 om jämställdhetspolitiken inför 90-talet Prop. 1987/88:105 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 mars 1988 för de åtgärder och ändamål som framgår av föredragandenas

Följdmotioner: 12

Proposition 1987/88:105 (pdf, 4659 kB)

Proposition 1987/88:97

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:97 om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Repubhken ö Prop, 1987/88:97 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 februari

1987-12-31

Proposition 1987/88:97 (pdf, 100 kB)

Proposition 1987/88:91

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:91 om skatten på alkoholdrycker Prop. 1987/88:91 Regeringen föreslår riksdagen atl anta de förslag som har tagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoliet den 4 februari 1988. På regeringens vägnar Kjell-Olof Feldt Bengt

Följdmotioner: 24

Proposition 1987/88:91 (pdf, 278 kB)

Proposition 1987/88:70

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:70 om ändring i lagen 1923:116 om hundskatt Prop. 1987/88:70 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 december 1987, På regeringens vägnar Ingvar

1987-12-31

Proposition 1987/88:70 (pdf, 79 kB)

Proposition 1987/88:65

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:65  om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m. m. 1987/88:65 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12 november 1987. Pä regeringens

Följdmotioner: 4

Proposition 1987/88:65 (pdf, 6511 kB)

Proposition 1987/88:62

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:62 om åtgärder mot viss skatteplanering Prop, 1987/88:62 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 5 november 1987, På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Följdmotioner: 4

Proposition 1987/88:62 (pdf, 521 kB)

Proposition 1987/88:61

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:61 om ändringar i arvs- och gåvoskattelagstiftningen med anledning av äktenskapsbalken, m. m. Prop. 1987/88:61 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den

Följdmotioner: 8

Proposition 1987/88:61 (pdf, 5048 kB)

Proposition 1987/88:56

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:56 om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz  1987/88:56 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 5 november 1987. På

1987-12-31

Proposition 1987/88:56 (pdf, 151 kB)

Proposition 1987/88:55

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:55 om förseningsavgifter m. m. Prop. 1987/88:55 Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 oktober 1987. Pä regeringens vägnar Kjell-Olof Feldt Bengt

Följdmotioner: 4

Proposition 1987/88:55 (pdf, 500 kB)
Paginering