Dokument & lagar (284 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 Datum 2008-12-16 Tid 10.3011.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson m.fl. från Försvarsmakten/ MUST lämnade information om Georgienkriget.

2009-12-16

utskottsdokument 2008/09:23499F

Försvarsutskottets verksamhet under riksmötet 2008/09 Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

2009-09-24

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning s10102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:FöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 46 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-06-09 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, departementsråd Cecilia Looström, ämnesråd

2009-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-05-19 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:35. 3 Kanslianmälningar Anmäldes kompletterande budgetunderlag för

2009-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-05-14 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, Peter Göthe, Cecilia Looström, Anna Wikner

2009-05-14

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-05-12 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:33. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM

2009-05-12

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-05-07 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Ragnar Norrby och statsepidemiolog Annika Linde från Smittskyddsinstitutet SMIavdelningschef

2009-05-07

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-05-05 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat och höll ett inledande tal. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anföranden presenterades av Statssekreterare Håkan Jevrell från

2009-05-05

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-04-28 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av FöU9 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU9 Några frågor om sekretess och tillgång till register

2009-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-04-23 TID 09.0509.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från UD och statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet

2009-04-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-04-21 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:28. 3 Kanslianmälningar Anmäldes följande: en inbjudan till Arméns

2009-04-21

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-04-16 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare Håkan Jevrell informerade om Afghanistan. Ledamöternas frågor besvarades. 3 Justering av

2009-04-16

Motion 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar mp051 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerhetspolitisk


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 78 kB)

Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s10101 Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar Sverige är militärt alliansfritt. Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 124 kB)

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Regeringens försvar dyrt och osäkert 4 5 Ett modernt och effektivt insatsförsvar 5 6 Säkerhetspolitisk


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 111 kB)

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s45168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det svenska försvarets uppgift och om militär alliansfrihet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-04-02 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:26. 3 Kanslianmälningar Påmindes om informationskväll med ÖB tisdagen

2009-04-02

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-03-31 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Judith Melin åtföljd av överdirektör Hans Lindqvist, chef för räddningstjänstavdelningen Thomas Fagö,

2009-03-31

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-03-23 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:24. 3 Justering av FöU8 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU8

2009-03-23