Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2008/09:Ju27 av Margareta Persson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju27 av Margareta Persson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol s96024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om lag om förtursförklaring i domstol. Motivering Regeringen säger sig ha ambitionen att få ned handläggningstiderna i


Utskottsberedning: 2008/09:JuU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju27 av Margareta Persson m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s96022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:JuU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Ju474 av Jan Lindholm m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju474 av Jan Lindholm m.fl. mp, s, v Barnahus en modell över hela landet s19017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att det finns minst ett barnahus i varje län. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ju474 av Jan Lindholm m.fl. (mp, s, v) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. fp, c, v, m, kd Insatser mot barnsexturism fp1609 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnsexturism ska skrivas in som ett prioriterat brott i svenska polisens sambandsmäns uppdragsbeskrivning.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. v, fp, m, kd, c Insatser för att förhindra sexualbrott mot barn fp1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra forskning när det gäller sexualbrott mot barn.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:SoU14 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Myndighetssamverkan vid misstanke om brott mot barn fp1600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i hela landet ska finnas en samverkan mellan myndigheter


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:T416 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:T416 av Anita Brodén och Annika Qarlsson fp, c Nollvision i trafiken fp1616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en effektiv informationsinsats för ett säkert beteende i trafiken samt för spridning av goda


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22 2009/10:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:T416 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Ju430 av Monica Green m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju430 av Monica Green m.fl. s, mp, v Insatser för att förhindra sexualbrott mot barn s3051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra forskning när det gäller sexualbrott mot barn.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:SoU14 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Ju430 av Monica Green m.fl. (s, mp, v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ju429 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju429 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Polisutbildning i Skaraborg m928 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etablering av polisutbildning i Skövde. Motivering Behovet av fler poliser är stort i Sverige, och


Utskottsberedning: 2008/09:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju429 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju423 av Monica Green m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju423 av Monica Green m.fl. s, v, mp Insatser mot barnsexturism s3050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnsexturism skrivs in som ett prioriterat brott i svenska polisens sambandsmäns uppdragsbeskrivning.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju423 av Monica Green m.fl. (s, v, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, v, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. m, c, v, fp, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. m927 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2009/10:AU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, v, fp, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor s96014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i de delar där man föreslår att prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgörande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. kd, c, v, fp, mp, m Frivillig behandling inom ramen för kriminalvård kd640 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den frivilliga behandling som genomförs inom ramen för kriminalvård


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju396 av Alice Åström m.fl. (v, kd, mp, c, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju396 av Alice Åström m.fl. v, kd, mp, c, fp Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen v931 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omgående återkommer med förslag för att implementera Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen genom ny lagstiftning.


Utskottsberedning: 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju396 av Alice Åström m.fl. (v, kd, mp, c, fp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:C421 av Fredrick Federley m.fl. (c, s, v, mp, m, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:C421 av Fredrick Federley m.fl. c, s, v, mp, m, fp Transpersoners ställning i Sverige c455 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnandet av transpersoners ställning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:CU6 2008/09:SoU13 2009/10:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:C421 av Fredrick Federley m.fl. (c, s, v, mp, m, fp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju416 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju416 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Polisutbildning i Skaraborg m912 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etablering av polisutbildning i Skövde. Motivering Behovet av fler poliser är stort i Sverige, och


Utskottsberedning: 2007/08:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju416 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju398 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju398 av Ulf Holm m.fl. mp, v, c, fp Rättstrygghet för homosexuella, bisexuella och transpersoner mp953 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att könsidentitet ska nämnas i brottsbalkens straffskärpningsbestämmelse.


Utskottsberedning: 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2009/10:JuU1 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:Ju398 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) (doc, 54 kB)