Dokument & lagar (707 träffar)

Motion 2008/09:Ju20 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju20 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften mp040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en effektiv lagstiftning för att skydda barn. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ju20 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM Torsdagen den 26 mars 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 mars 2009 justerades. 2  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2007

2009-03-26

Motion 2008/09:Ju18 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju18 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar s96021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ytterligare befogenheter för polisen. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:JuU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju18 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju17 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju17 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till skadestånd för oskyldiga som


Utskottsberedning: 2008/09:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju17 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ändring i 13 polislagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20  DATUM Torsdagen den 19 mars 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 17 mars 2009 justerades. 2  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Ärendet

2009-03-19

Justitieutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19  DATUM Tisdagen den 17 mars 2009 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen  Utskottet överlade med justitieminister Beatrice Ask åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, rättssakkunnige Jens

2009-03-17

Justitieutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18  DATUM Tisdagen den 10 mars 2009 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge Boriana Åberg m att närvara vid sammanträdet. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll

2009-03-10

Motion 2008/09:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju16 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågan om livstidsstraffets avskaffande ska utredas. Riksdagen avslår förslaget om


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ju15 av Mehmet Kaplan och Max Andersson (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju15 av Mehmet Kaplan och Max Andersson mp med anledning av prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till straffskala för mord med bibehållande av livstidsstraffet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ju15 av Mehmet Kaplan och Max Andersson (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju14 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju14 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m. s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort preskriptionstiden för vissa allvarliga brott. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju14 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17  DATUM Torsdagen den 19 februari 2009 TID kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, stabschef Anders Hall, departementsråd Mikael Tollerz, ämnesråd Ulf Wallentheim, ämnesråd

2009-02-19

Justitieutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16  DATUM Tisdagen den 10 februari 2009 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Bengt Svenson, kommunikationsdirektören Anders Hagquist, överdirektören Maria Bredberg och ekonomen Jan Andersson informerar. 2  Protokollsjustering

2009-02-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15  DATUM Torsdagen den 29 januari 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 december 2008 och den 22 januari 2009. 2  Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens

2009-01-29

Justitieutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14  DATUM Torsdagen den 22 januari 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 9 december 2008. 2  Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:70 Genomförande

2009-01-22

Motion 2008/09:Ju13 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju13 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:79 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:JuU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ju13 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang s96020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:JuU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13  DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID kl. 11.00-12.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Brottsförebyggande rådet Generaldirektör Jan Andersson med medarbetare informerar. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 2 december 2008. 3  Handlingsplan

2008-12-16

Justitieutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12  DATUM Tisdagen den 9 december 2008 TID kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Australiens ambassad Vice konsul Tara Leaney lämnar allmän information om Australien inför utskottets resa. 2  Information från Nya Zeelands ambassad Ambassadör Barbara

2008-12-09

Motion 2008/09:Ju11 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju11 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet s96019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till finanspolisen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju11 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 43 kB)