Dokument & lagar (697 träffar)

Motion 2008/09:Sk10 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk10 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:39 Sänkt skatt på förvärvsinkomster v020 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Propositionens innehåll 2 4 Regeringens skattepolitik 2 4.1 Jobbskatteavdraget steg 3 3 4.1.1 Hellre välfärdssatsningar än


Utskottsberedning: 2008/09:SkU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sk10 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 113 kB)

Motion 2008/09:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk4 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:44 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2008/09:44 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet


Utskottsberedning: 2008/09:SkU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Sk3 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk3 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:12 Trängselskatt för miljöbilar v013 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att det s.k. miljöbilsundantaget i lagen 2004:629 om trängselskatt ska upphöra att gälla den 1 juli 2009. 2 Bakgrund Trängselskatt infördes


Utskottsberedning: 2008/09:SkU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk3 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:Sk1 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk1 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:12 Trängselskatt för miljöbilar s33102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:12 Trängselskatt för miljöbilar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljöbilsundantaget


Utskottsberedning: 2008/09:SkU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sk1 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt mp010 Sammanfattning Att bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 378 kB)

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s96019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram för transportinfrastruktur för perioden 20102021. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:SkU26 2008/09:TU2 2008/09:TU8
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 127 kB)

Motion 2008/09:Sk2 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk2 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:12 Trängselskatt för miljöbilar s30066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:12. Motivering Enligt dagens regler behöver trängselskatt inte betalas för miljöbilar t.o.m. den 31 juli 2012. Regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SkU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk2 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Skatteutskottets protokoll 2008/09:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade om och besvarade aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU. 2

2008-10-14

utskottsdokument 2007/08:CC1D1

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2007/08 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2008-10-14

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt v011 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Bakgrund 5 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 5 4.1 Ett ekologiskt hållbart transportsystem 6


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 374 kB)

Motion 2008/09:Sk508 av Anna Tenje och Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk508 av Anna Tenje och Finn Bengtsson m Barnkonton m2049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till avdragsrätt för barnkonton. Motivering Många ungdomar tar sina första steg ut i vuxenlivet


Utskottsberedning: 2008/09:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk508 av Anna Tenje och Finn Bengtsson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. kd, mp, fp, c Palmolja kd407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om import av palmolja. Motivering Oljepalmer odlas i dag framför allt i Malaysia och Indonesien som tillsammans står för


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Sk504 av Kjell Eldensjö och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk504 av Kjell Eldensjö och Désirée Pethrus Engström kd Skatteverket och oanmälda platsbesök inom byggbranschen kd690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skatteverket bör få rätt att kräva personalliggare och


Utskottsberedning: 2008/09:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk504 av Kjell Eldensjö och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sk503 av Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk503 av Mikael Oscarsson kd Momsbefrielse för ideellt drivna second hand-butiker kd745 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att second hand-verksamhet som drivs av ideella föreningar och religiösa samfund ska vara


Utskottsberedning: 2008/09:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk503 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Sk502 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk502 av Lars Johansson m.fl. s Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution s33100 Sammanfattning Svensk offentlig förvaltning håller hög klass. Den är effektiv, rättssäker och demokratiskt förankrad och den står sig väl i en internationell jämförelse. Men förvaltningen ställs hela tiden


Utskottsberedning: 2008/09:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk502 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 66 kB)

Motion 2008/09:Sk501 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk501 av Lars Johansson m.fl. s Skatterna och välfärden s33101 Sammanfattning Skattesystemets huvudfunktioner är att trygga finansieringen av den offentliga välfärden samt att verka utjämnande mellan grupper och över tid. Detta förutsätter att skatter tas ut på ett rättvist och effektivt


Utskottsberedning: 2008/09:SkU22 2008/09:SkU23 2008/09:SkU25 2008/09:SkU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:Sk501 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 86 kB)

Motion 2008/09:Sk487 av Emma Henriksson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk487 av Emma Henriksson kd Riskpremier för små företag kd703 Motivering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av riskpremier för små företag. Enklare och rikare åtgärder för att stärka företagsamheten


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk487 av Emma Henriksson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Sk481 av Maria Kornevik Jakobsson och Eva Selin Lindgren (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk481 av Maria Kornevik Jakobsson och Eva Selin Lindgren c Införande av tonnageskattelagstiftning c525 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tonnageskattelagstiftning. Motivering Sjöfartsnäringen är en viktig näring


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk481 av Maria Kornevik Jakobsson och Eva Selin Lindgren (c) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sk480 av Per Åsling (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk480 av Per Åsling c Utveckling av regionala och lokala skattebaser c444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtida utveckling av regionala och lokala skattebaser. Motivering Ett verkligt självstyre kännetecknas


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk480 av Per Åsling (c) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Sk477 av Camilla Lindberg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk477 av Camilla Lindberg fp Energiskatter för moderna basnäringar fp1126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av skattenedsättningar för moderna basnäringar. Motivering Ekonomiska styrmedel är en marknadsekonomisk


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk477 av Camilla Lindberg (fp) (doc, 40 kB)