Dokument & lagar (47 träffar)

Proposition 2008/09:56

2008/09:56 företag. 2005:551 skall anges, kas. anges, bolaget. stycket. anges, trädandet. följande ringsdirektivet. Ju2008/358/L1 detta. 32005L0056 direktiven. 2008/09:2 i övertagande rörelselagen. gränsöverskridande och krets. kommentaren. fusionsdirektivet dessa 32002R1606 ning. bolag. 2005:551 revisorsyttrande


Utskottsberedning: 2008/09:CU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:56 (pdf, 699 kB)

Civilutskottets protokoll 2008/09:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-16 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 14 oktober 2008. 2 Yttrande till FiU Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens förslag till tilläggsbudget 2

2008-10-16

Civilutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-14 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 17 september 2008. 2 EU-information om konsumentfrågor Departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman och departementssekreteraren Marita Axelsson från

2008-10-14

Proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2008/09:CU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:27 (docx, 176 kB) Proposition 2008/09:27 (pdf, 324 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:17

2008/09:17 teckningsbrevshavare. förslag. ningsbrevshavare. ningsbrevsregistret. registret. brevsregistret. ningsbrevsregistret. Bolagsverket. tion. inteckningsbrev. intecknats. följande brevsregistret det. teckningen, ningsdomstol. andet. brev. ställe. liga. inskrivningsärenden. behövs. tighet. förkommen samma det.


Utskottsberedning: 2008/09:CU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:17 (pdf, 764 kB)

Civilutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-17 TID kl. 10.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Överläggning Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande kommissionens förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt

2008-09-17